Category: PSSS Smederevo
Strana 1 od 17
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Ambalaža za berbu voća - Goran Đorđević
2. Rashladni uređaji - Boban Marković
3. Dobra higijenska praksa u proizvodnji maline - Biljana Nikolić
4. Zakidanje vrha stabla paradajza - Dragomir Radić
5. Dobra poljoprivredna praksa u ratarstvu - Sanja Milovanović Milenković
6. Ključ za raspoznavanje nedostataka pojedinih elemenata -Goran Pavlović
7. Moljac krompira - Slavica Stojkić
8. Pojava virusa na vinovoj lozi - Žaklina Mladenović
9. Izmene u IPAD-u - Snežana Petrović

Date 2022-09-21
File Size 6.29 MB
Download 4

1. Berba plodova jagode - Biljana Nikolić
2. Značaj prorede plodova breskve i nektarine -Boban Marković
3. Određivanje vremena berbe trešnje- Goran Đorđević
4. Nepatogene promene na biljkama - Žaklina Mladenović
5. Organska proizvodnja - Goran Pavlović
6. Primena đubriva u proizvodnji soje - Sanja Milovanović Milenković
7.Sušenje vinove loze - Slavica Stojkić
8. Folijarna prihrana biljaka - Dragomir Radić
9. Mobilna aplikacija Sezonci - Snežana Petrović

Date 2022-06-23
File Size 4.69 MB
Download 8
 1. Xylella fastidiosa- opasno bakteriozno oboljenje - Žaklina Mladenović
 2. Kruškina buva - Slavica Stojkić
 3. Izbor mesta, položaja i zemljišta za podizanje zasada maline- Goran Đorđević
 4. Godišnje promene u višegodišnjim zasadima – početak perioda vegetacije -Boban Marković
 5. Rezidba višnje - Biljana Nikolić
 6. Đubrenje pšenice - Sanja Milovanović Milenković
 7. Sindrom usitnjavanja vršnog lišća paradajza - Dragomir Radić
 8. Počele prijave za kupovinu novih IPARD traktora - Goran Pavlović
 9. Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća i hmelja - Snežana Petrović
Date 2022-04-25
File Size 7.51 MB
Download 13
 1. Dominantne i štetne vrste glodara i njihovo suzbijanje - Slavica Stojkić
 2. Mehurasta gar kukuruza - Žaklina Mladenović
 3. Priprema zemljišta za podizanje zasada trešnje- Goran Đorđević
 4. Oplemenjivanje kajsije - ciljevi - Boban Marković
 5. Stočni grašak - Sanja Milovanović Milenković
 6. Upis u vinogradarski i vinarski registar- Biljana Nikolić
 7. Zadružni principi - Dragomir Radić
 8. Uskoro konkurs Svetske banke za stočare - Snežana Petrović
Date 2021-12-21
File Size 4.71 MB
Download 31

1. Berba vinskog grožđa - Biljana Nikolić
2. Žetva soje, sušenje i čuvanje - Sanja Milovanović Milenković
3. Pokrivanje karfiola - Dragomir Radić
4. Orijentaciona ulaganja pri podizanju jednog hektara - Boban Marković
5. Nabavka i čuvanje sadnica tršnje pre sadnje - Goran Đorđević
6. Krediti su jedan od najznačajnijih izvora finansiranja u poljoprivredi - Snežana Petrović
7. Opšti kriterijumi prihvatljivosti investicije za Meru tri IPARD II programa - Goran Pavlović

Date 2021-11-05
File Size 4.48 MB
Download 34

1. Utvrđivanje vremena berbe kajsije - Goran Đorđević
2. Gajenje brusnice u našim agro-ekološkim uslovima - Boban Marković
3. Sortiment i agrotehničke mere za gajenje voća namenjenog za preradu i proizvodnju voćnih rakija - Biljana Nikolić
4. Suzbijanje minera okruglih mina - Slavica Stojkić
5. Najopasnije štetočine paradajza i paprike - Žaklina Mladenović
6. Međuredno kultiviranje kukuruza - Sanja Milovanović Milenković
7. Prihrana kukuruza - Sanja Milovanović Milenković
8. Podrška putem IPARD  programa - Goran Pavlović
9. Izmena Pravilnika IPARD II programa - Snežana Petrović

Date 2021-06-30
File Size 11.28 MB
Download 64

1. Zaštita kukuruza od korova i problemi koji nastaju usled primene herbicida - Žaklina Mladenović
2. Đubrenje krastavca - Sanja Milovanović Milenković
3. Šta raditi sa preraslim rasadom - Dragomir Radić
4. Žaštita voćaka od niskih negativnih temperatura - Goran Đorđević
5. Priprema i pravilna primena Bodrovske čorbe - Slavica Stojkić
6. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Snežana Petrović

Date 2021-06-30
File Size 2.95 MB
Download 47

1.Mikotoksini- Slavica Stojkić
2.Suzbijanje glodara- Žaklina Mladenović
3.Zadružni principi- Dragomir Radić
4.Upis u vinogradarski registar- Boban Marković1.Mikotoksini- Slavica Stojkić
2.Suzbijanje glodara- Žaklina Mladenović
3.Zadružni principi- Dragomir Radić
4.Upis u vinogradarski registar- Boban Marković

Date 2020-12-30
File Size 1.09 MB
Download 82

1. Zimski mrazevi-Slavica Stojkić
2. Stanje ozimih useva u Podunavskom okrugu- Goran Pavlović
3. Pojava cikada u biljnoj proizvodnji- Žaklina Mladenović
4. Đubrenje kukuruza- sanja Milovanović Milenković
5. Kako izbeći deformisanu šargarepu  sledeće godine-  Dragomir Radić
6. Proizvodnja  lozovače - Goran Đorđević
7. Elektronska knjiga polja-Snežana Petrović

Date 2020-12-24
File Size 1.1 MB
Download 110

1.Jesenja sadnja voća- Biljana Nikolić
2.Jesenje plavo prskanje- Žaklina Mladenović
3.Kontejnerska proizvodnja rasada paradajza-Sanja Milovanović Milenković
4.Pojava virusa žute patuljavosti ječma na strnim žitima- Slavica Stojkić
5.Pojava apopleksije –sušenje kajsije-Goran Đorđević
6.Đubrenje vinove loze-Boban Marković
7.Uslovi za osnivanje zadruge- Dragomir Radić
8.Podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih  i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića-  Snežana Petrović

Date 2020-11-27
File Size 1.46 MB
Download 98