Category: PSSS Leskovac
Strana 1 od 20
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Setva kukuruza- Boban Stanković  
2. Dudovac- Mirjana Petrović  
3. Mere nege u plasteničkoj proizvodnji krastavca - Jelena Stojiljković
4. Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Bojana Karapandžić
5. Fuzarioza klasa pšenice i ječma- Bojana Karapandžić  
6. Bolesti kupusa - Bojana Karapandžić  
7. Najčešće greške prilikom osemenjavanja krava - Dejan Ranđelović
8. Aktuelni radovi u vinogradima- Dalibor Cvetanović
9. Sprečavanje lomljenja rodnih grančica kod maline- Dalibor Cvetanović  
10. Ograničavajuće  niske  temperature i uticaj na voćne kulture - Aleksandar Mitić   
11. Kasni prolećni mrazevi u Jablaničkom okrugu - Aleksandar Mitić  
12. Direktne metode borbe protivu kasnih prolećnih mrazeva - Aleksandar Mitić   
13. Odvodnjavanje zemljišta - Igor Ristić
14. Ruralni turizam i IPARD program - Igor Ristić                                                                                                                                                                                                          15. Poslovanje u ruralnom turizmu- Igor Ristić

Date 2021-06-30
File Size 814.94 KB
Download 15
Date 2021-03-25
File Size 1.37 MB
Download 57

1.Prihrana preko lista- Boban Stanković                                                                                     
2.Period mirovanja voćaka- Mirjana Petrović                                                                  
3.Eska – sušenje vinove loze   - Bojana Karapandžić                                                                                                                                                                                                                                                        
4.Farme budućnosti: Primena IoT u poljoprivredi- Igor Ristić 

Date 2020-12-18
File Size 1.81 MB
Download 80

1.Kako do rekordnih prinosa pšenice- Boban Stanković                                                       
2.Oblici monilioza- Mirjana Petrović                                                                                    
3.Viroze pšenice - Bojana Karapandžić                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.Odvodnjavanje zemljišta - Igor Ristić                                                                                             
5.Zajedničkim nastupom na tržište do sigurnijeg plasmana- Jelena Stojiljković     
6.Poziv proizvođačima grožđa   I  vina za Upis u vinogradarski  i  vinski  registar- Nenad Stefanović                                                                                                                                           
7.Priprema zemljišta za sadnju   voćaka - Nenad Stefanović  

Date 2020-11-12
File Size 1.61 MB
Download 74

1.Sejati samo deklarisano seme pšenice- Boban Stanković
2.Kalifornijska štitasta vaš- Mirjana Petrović
3.Dudovac – Hyphantria cunea - Bojana Karapandžić
4.Ruralni turizam i IPARD program- Igor Ristić
5.Skladistenje kukuruza roda 2020- Jelena Stojiljković
6.Jesenji radovi u voćnjacima - Nenad Stefanović

Date 2020-10-29
File Size 1.48 MB
Download 81

1. Obrada zemljišta i mašine- Boban Stanković                                                                          
2. Održavanje zemljišta- Mirjana Petrović                                                                            
3. Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) - Bojana Karapandžić       
4.Svrha biznis plana- Igor Ristić                                                                                                              
5.Oranje ili redukovana obrada- Jelena Stojiljković  

Date 2020-09-14
File Size 2.02 MB
Download 119

1.Ljuštenje strništa- Boban Stanković
2.Plamenjača luka- Mirjana Petrović
3.Žilogriz (Capnodis tenebrionis) u zasadima višanja- Bojana Karapandžić
4.Radovi na pčelinjaku avgusta meseca- Nenad Stefanović
5.Poljoprivredni proizvodi moraju da imaju qr kodove u trgovini- Igor Ristić
6.Apel poljoprivrednim proizvodjačima da ne spaljuju biljne ostatke i korove!- Jelena Stojiljković

Date 2020-08-07
File Size 3.06 MB
Download 86

1.Žetva ozimih strnih žita- Boban Stanković                                                                                 
2.Preventivna zaštita u organskoj proizvodnji- Mirjana Petrović                                   
3.Cikada maline i kupine- Bojana Karapandžić                                                                           
4.Jul  mesec-zadnji rok za zamenu matica-  Nenad Stefanović                                         
5.Zalivanje- pravilni turnusi zalivanja kultura - Igor Ristić

Date 2020-07-16
File Size 2.12 MB
Download 113

1.Povećanje proizvodne sposobnosti kiselih zemljišta- Boban Stanković                       
2.Šarka šljive- Mirjana Petrović                                                                                                 
3.Virus bronzavosti paradajza- Bojana Karapandžić                                                                 
4.Brendiranje poljoprivrednih proizvoda - Igor Ristić         

Date 2020-06-16
File Size 2.33 MB
Download 96

1.Heljda- Boban Stanković                                                                                                                       
2.Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola) – eskorioza- Mirjana Petrović      
3.Štetočine u ozimim usevima pšenice- Bojana Karapandžić                                                
4.Kako sprečiti  rojenje pčelinjih zajednica pred bagremovu pašu?- Nenad Stefanović
5.Uporedna analiza u primeni mineralnih i organskih đubriva - Igor Ristić                 

Date 2020-05-11
File Size 2.14 MB
Download 91