Category: PSSS Mladenovac
Strana 5 od 25
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. U susret novoj setvi strnih žita - Violeta Veličković
2. Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercionalnim bankama - Bojan Mijatović
3. Upis u vinogradarski registar - Radmila Koprivica
4. Aflatoksini- Predrag Perić
5. Oporavak zadrugarstva u Srbiji - Branislav Radovanović
6. Sejalice za strna žita - Željko Lazić

Date 2017-10-11
File Size 4.57 MB
Download 245
 1. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava-opšti ciljevi i uslovi - (IPARD II PROGRAM EU) - Radmila Koprivica
 2. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja-prihvatljivi izdaci i regulativni uslovi (IPARD II PROGRAM EU) - Radmila Koprivica
 3. Preporuke za skladištare-mikotoksini u kukuruzu - Bojan Mijatović
 4. Higijena proizvodnje mleka - Predrag Perić
 5. Držanje kokoški nosilja na ekstenzivan i intenzivan način - Branislav Radovanović
 6. Osnovna obrada zemljišta - oranje - Željko Lazić

 

Date 2017-09-22
File Size 3.32 MB
Download 196

1. Načini iskorišćavanja žetvenih ostataka - Violeta Veličković
2. Bundeva - Miloš Nikoletić
3. Skladištenje i čuvanje voća - Radmila Koprivica
4. Alternaria solani-crna pegavost krompira i paradajza - Bojan Mijatović
5. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku - Predrag Perić
6. Zoohigijenske mere u govedarstvu - Branislav Radovanović
7. Samoutovarne prikolice - Željko lazić

Date 2017-08-10
File Size 3.18 MB
Download 200

1.Značaj postrne setve- Violeta Veličković
2.Ljušćenje strništa-Miloš Nikoletić
3.Plamenjača krompira- Phytophtora infestans-Bojan Mijatović
4.Posledica suše na voće - Radmila Koprivica
5.Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje- Predrag Perić
6.Skladištenje čvrstog i tečnog stajnjaka-Branislav Radovanović
7.Trakaste grabulje - Željko Lazić

Date 2017-07-17
File Size 3.15 MB
Download 321
 1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2017.godini - Violeta Veličković
 2. Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata say) - Bojan Mijatović
 3. Načini držanja kokošaka nosilja - Branislav Radovanović
 4. Čišćenje i dezinfekcija živinarskih farmi - Branislav Radovanović
 5. Gubitci kombajna u žetvi strnih žita - Željko Lazić
Date 2017-06-12
File Size 2.51 MB
Download 225
 1. Predaja zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo - Veličković Violeta
 2. Zaštita ječma - Mijatović Bojan
 3. Sejalice za okopavine - Lazić Željko
 4. Lekovito bilje - Nikoletić Miloš
 5. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov. - Perić Predrag
 6. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela - Perić Predrag
 7. Pravilnik o podsticajima za podizanje višegodišnjih zasada, voća, vinove loze i hmelja - Koprivica Radmila
 8. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gaqzdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - Radovanović Branislav
Date 2017-05-08
File Size 8.65 MB
Download 288
 1. Podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike - Veličković Violeta
 2. Pravilnik o podsticajima za kupovinu novih traktora MPZŽS - Veličković Violeta
 3. Zaštita od grada višegodišnjih zasada - Koprivica Radmila
 4. Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla - Perić Predrag
 5. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu PG za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje - Perić Predrag
 6. Mašine za kosidbu trave - Lazić Željko
 7. Crvena detelina - Nikoletić Miloš
 8. Stanje u usevima ječma - Mijatović Bojan
 9. Profilacija jabuke - Mihailović Tamara
Date 2017-04-05
File Size 10.79 MB
Download 261
 1. Zasnivanje lucerišta - Veličković Violeta
 2. Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017.godini - Veličković Violeta
 3. Rak rane jabuke - Mihailović Tamara
 4. Sudanska trava - Nikoletić Miloš
 5. Đubrenje višegodišnjih zasada azotom - Koprivica Radmila
 6. Tripsi na nektarinama i breskvama - Mijatović Bojan
 7. Oprema za vezivanje krava - Lazić Željko
Date 2017-03-08
File Size 10146808
Download 249
 1. Prihrana ozime pšenice - Veličković Violeta
 2. Metode organske proizvodnje - Mijatović Bojan
 3. Sredstva za osnivanje i poslovanje zadruge - Perić Predrag
 4. jara grahorica - Nikoletić Miloš
 5. Rezidba jabuke za formiranje uzgojnog oblika - Koprivica Radmila
 6. Čuvanje akumulatora - Lazić Željko
 7. Najznačajnije bolesti paradajza i njihovo suzbijanje - Mihailović Tamara
Date 2017-02-07
File Size 4112128
Download 205
 1. Faktori koji utiču na količinu đubriva za  prihranu ozimih žita - Veličković Violeta
 2. Akumulator - Lazić Željko
 3. Ratarstvo u 2016 - Nikoletić Miloš
 4. Značaj vođenja knjige polja za poljoprivredne proizvođače - Mijatović Bojan
 5. Postupak registracije zemljoradničke zadruge - Perić Predrag
 6. Priprema zemljišta za sadnju kupine - Koprivica Radmila
 7. Suzbijanje glodara - Mihailović Tamara
Date 2017-01-12
File Size 3892884
Download 196