Category: PSSS Mladenovac
Strana 4 od 25
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Rezultati demoogleda ozimih strnih žita u 2017/2018.godini - Violeta Veličković
2. Kako i kada sejati uljanu repicu - Miloš Nikoletić
3. Organsko đubrivo od koprive - Bojan Mijatović
4. Uloga biostimulatora u voćarstvu u stresnim uslovima - Radmila Koprivica
5. Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2018.godini.-Dragana Stoiljković
6. Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje u stočarstvu - -Dragana Stoiljković
7. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu pg za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje - -Predrag Perić
8. Silaža od cele biljke kukuruza - Predrag Perić
9. IPARD fond u proizvodnji mleka i mesa - Branislav Radovanović
10.Opasnost pri radu kombajna berača kukuruza - Željko Lazić

Date 2018-08-15
File Size 4.25 MB
Download 410

1.Podsticajna sredstva za mlade poljoprivrednike ministarstva poljoprivrede u 2018.godini -Dragana Stoiljković
2.Postrna setva i međuusevi -Violeta Veličković
3.Zaoravanje žetvenih ostataka -Miloš Nikoletić
4.Uslovi za uspešno gajenje jagode -Radmila Koprivica
5.Crvenilo kukuruza-simptomi i suzbijanje  -Bojan Mijatović
6.Prostorija za prihvat mleka -Predrag Perić
7.Zadrugarstvo u evropskim zemljama -Branislav Radovanović
8.Podešavanje kombajna za žetvu -Željko Lazić

Date 2018-07-10
File Size 3.97 MB
Download 177

1.Besplatna agrohemijska analiza zemljišta-Violeta Veličković
2.Sudanska trava-Miloš Nikoletić
3.Zaštita suncokreta od korova-Bojan Mijatović
4.Upis u vinogradarski registar-Radmila Koprivica
5.Servisiranje opreme za mašinsku mužu-Predrag Perić
6.Složena zadruga-Predrag Perić
7.Farmsko knjigovodstvo-Branislav Radovanović
8.Traktorske kosačice za travu-Željko Lazić
 

Date 2018-06-18
File Size 2.94 MB
Download 178

1.Međuredno kultiviranje kukuruza-Violeta Veličković
2.Kupus-Miloš Nikoletić
3.Fuzarioza klasa pšenice-Bojan Mijatović
4.Proređivanje plodova-Radmila Koprivica
5.Međuredna flegmona(Panaricijum)-Predrag Perić
6.Izmuzište za krave-Branislav Radovanović
7.Mašine za kosidbu trave-Željko Lazić

Date 2018-05-16
File Size 3.68 MB
Download 236

1.Đubrenje kukuruza, suncokreta i soje-Violeta Veličković
2.Provetravanje plastenika-Miloš Nikoletić
3.Primena zemljišnih herbicida u kukuruzu-Bojan Mijatović
4.Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja Ministarstva poljoprivrede-Radmila Koprivica
5.Zadrugarstvo u Srbiji i mogućnost za njen oporavak.-Branislav Radovanović
6.Fondovi, raspodela dobiti i pokriće gubitaka-Predrag Perić
7.Mašine za zaštitu bilja-prskalice-Željko Lazić

Date 2018-04-20
File Size 3.61 MB
Download 174

1.Uredba o korišćenju podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini. - Veličković Violeta
2.Korišćenje IPARD fonda u proizvodnji mesa i mleka - Radovanović Branislav
3.Bob - Nikoletić Miloš
4.Suzbijanje korova u lucerištima - Mijatović Bojan
5.Prihrana zasada maline u punom rodu - Koprivica Radmila
6.Telenje krava - Perić Predrag
7.Predsetvena priprema zemljišta za setvu kukuruza - Lazić Željko

Date 2018-03-20
File Size 2.94 MB
Download 199

1.Jari stočni grašak - Violeta Veličković
2.Proizvodnja krompira - Miloš Nikoletić            
3.Pepelnica žita (Erysiphae graminis) - Bojan Mijatović
4.Prolećna prihrana voćaka - Radmila Koprivica
5.Kokoške nosilje lakog tipa - Branislav Radovanović
6.Šuga (Scabies) - Predrag Perić
7.Priprema poljoprivredne mehanizacije za prolećne radove - Željko Lazić

Date 2018-02-13
File Size 3.24 MB
Download 226

1. Opšti uslovi za osrvarivanje prava za korišćenje podsticaja iz IPARD fondova (neophodni za konkurisanje) - Radmila Koprivica
2. Kako do novog traktora uz pomoć IPARD sredstava - Violeta Veličković
3. Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i certifikacije u organskoj proizvodnji za 2018.godinu - Bojan Mijatović
4. Tikve - Miloš Nikoletić
5. Servisiranje opreme za mašinsku mužu - Predrag Perić
6. Podizanje živinarske farme - Branislav Radovanović
7. Skladištenje prikolica i rasipača mineralnog đubriva u zimskom periodu - Željko Lazić

Date 2018-01-29
File Size 3.25 MB
Download 204

1.Korišćenje stajnjaka -Violeta Veličković
2.Bundeva -Miloš Nikoletić
3.Nega povrća tokom zime -Bojan Mijatović
4.Lista prihvatljivih investicija i troškova za meru investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava-Branislav Radovanović
5.Ishrana priplodnih ovnova-Predrag Perić
6.Najčešći uzroci neplodnosti krupnih preživara-Predrag Perić
7.Preventivne mere bezbednosti u radu sa traktorima - Željko Lazić

Date 2017-12-19
File Size 3.83 MB
Download 190

1. Proizvodnja hmelja - Violeta Veličković
2. XANTHONOMAS VESICATORIA -Bakteriozna pegavost i krastavost plodova paradajza i paprike - Bojan Mijatović
3. Proizvodnja pilića u inkubatorskim stanicama - Branislav Radovanović
4. Čuvanje poljoprivredne tehnike - Željko Lazić

Date 2017-11-09
File Size 2.6 MB
Download 231