Category: PSSS Mladenovac
Strana 3 od 25
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Biznis plan kao sastavni deo dokumentacije za IPARD aplikacije - Mladen Pavlović
2,Simptomi nedostatka hraniva kod kukuruza - Veličković Violeta
3.Žuti zvezdan - Nikoletić Miloš
4.Prihrana paradajza i paprike - Dragan Stoiljković
5.Žitna pijavica(Lema melanopus) i njeno suzbijanje - Mihailović Tamara
6.Aktuelno stanje u zasadima jabuke - Mijatović Bojan
7.Plamenjača povrća - Krsmanović LJiljana
8.Dobra higijenska praksa u proizvodnji maline - Koprivica Radmila

Date 2019-06-27
File Size 4.53 MB
Download 164

1.Postupak odobravanja i podnošenje zahteva za IPARD investicije - Mladen Pavlović
2.Subvencije za nabavku novih priključnih mašina opreme za biljnu proizvodnju ministarstva poljoprivrede- Dragana Stoiljković
3.Nega useva kukuruza- Violeta Veličković
4.Značaj mikroelemenata - Miloš Nikoletić
5.Mere zaštite voćnjaka posle grada- Radmila Koprivica
6.Zaštita paradajza- LJiljana Krsmanović
7.Suzbijanje tripsa u povrću- Bojan Mijatović
8.Prouzrokovač plamenjače paprike (phytophthora capsici) - Tamara Mihajlović
9.Prouzrokovač antraknoze oraha(gnomonia leptostyla)- Tamara Mihajlović
10.Saveti za održavanje traktora - Željko Lazić

Date 2019-05-17
File Size 5.33 MB
Download 159

1.Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava na teritoriji Grada Beograda za 2019. godinu-Dragana Stoiljković
2.Izmena podsticaja po hektaru za organske proizvođače-Bojan Mijatović
3.Plužni đon-značaj i mere borbe-Miloš Nikoletić
4.Mesto i uloga sirka za zrno u ratarskoj proizvodnji-Violeta Veličković
5.Kako se boriti sa poznim prolećnim mrazevima-Radmila Koprivica
6.Proizvodnja lešnika i ekonomska isplativost-Mladen Pavlović
7.Zaštita Šljive-LJiljana Krsmanović
8.Ishrana jaradi u prvoj nedelji života-Dragoljub Krajnović
9.Mašine za kosidbu trave-Željko Lazić

Date 2019-04-15
File Size 4.7 MB
Download 195

1.Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada-Radmila Koprivica
2.Gajenje paradajza-Violeta veličković
3.Agrotehnika suncokreta-značaj,-Dragana Stoiljković
4.Zašto provetravati plastenik-Miloš Nikoletić
5.Kako pravilno obaviti zimsko prskanje voća-LJiljana Krsmanović
6.Preventivne mere za proizvodnju zdravog rasada-LJiljana Krsmanović
7.Štete koje izaziva kupusna muva-Bojan Mijatović
8.Ekonomski značajne bolesti paradajza i njihovo suzbijanje-Tamara Mihajlović
9.Knjiga polja za poljoprivredne proizvođače-Tamara Mihajlović
10.Priprema prikolica i rasipača mineralnog đubriva za prolećne radove-Željko Lazić

Date 2019-03-26
File Size 4.57 MB
Download 171

1.Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada-Radmila Koprivica
2.Đubrenje ozimih i jarih strnih žita-Violeta Veličković
3.Mere borbe protiv suše u kukuruzu-Nikoletić Miloš
4.Setva soje-Dragana Stoiljković
5.Bezbedno rukovanje preparatima za zaštitu bilja-Mijatović Bojan
6.Sejalice za okopavine-Lazić Željko

Date 2019-02-11
File Size 3.79 MB
Download 197

1.Objavljen treći javni poziv za meru 1 IPARD program - Dragana Stoiljković
2.Mašinski prstenovi-Lazić Željko
3.Zaštita voćaka od zečeva i ostale divljači-Radmila Koprivica
4.Tradicionalan način pripreme bordovske vode-Mijatović Bojan
5.Zbog čega i kada se kreče voćke-LJiljana Krsmanović
6.Zaštita voćki nepesticidnim merama za za vreme zimskog mirovanja -LJiljana Krsmanović
7.Plavo prskanje-LJiljana Krsmanović
8.Facelija-Miloš Nikoletić
9.Osnovna obrada zemljišta-Veličković Violeta

Date 2019-01-15
File Size 3.84 MB
Download 141

1.Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi,tov svinja,tov jagnjadi i tov jaradi propisan novi rok za podnošenje zahteva-Dragana Stoiljković
2.Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2019.godinu-Mijatović Bojan
3.Stanje ozimih strnih žita i prihrana-Violeta Veličković
4.Osnovna obrada zemljišta u povrtarstvu-Nikoletić Miloš
5.Skladištenje voća-Radmila Koprivica
6.Podsećanje na neke nepesticidne mere zaštite ratarskih useva od štetočina,značajne za predstojeći period-LJiljana Krsmanović
7.Čuvanje mašina i traktora u zimskom periodu-Lazić Željko

Date 2019-01-14
File Size 3.82 MB
Download 170

1. Štetnost spaljivanja strništa -  Dragana Stoiljković
2. Spremanje travnjaka za zimski san - Violeta Veličković
3. Boranija - Miloš Nikoletić
4. Priprema zemljišta zasadnju krompira - Bojan Mijatović
5. Zaštita voća krečenjem - Radmila Koprivica
6. Valjanje- Željko Lazić

Date 2018-11-14
File Size 2.89 MB
Download 203

1.Agrotehnika proizvodnje raži-Violeta Veličković
2.Žuti zvezdan - Miloš Nikoletić
3.Popravka kiselosti zemljišta-kalcifikacija-Dragana Stoiljković
4.Tretiranje semena na poljoprivrednim imanjima-Bojan Mijatović
5.Radovi u voćnjaku posle berbe-Radmila Koprivica
6.Održavanje silo kombajna-Željko Lazić

Date 2018-10-15
File Size 3.02 MB
Download 208

1.Zasnivanje lucerke u letnjem periodu-Violeta Veličković
2.Ovas-Miloš Nikoletić
3.Tumor voćaka-Agrobaterium tumeficians-Bojan Mijatović .
4.Izbor sadnog materijala u voćarskoj proizvodnji-Radmila Koprivica
5.IPARD fond u Srbiji (predpristupni fondovi Evropske unije)-Branislav Radovanović
6.Osnovna obrada zemljišta-Željko Lazić

Date 2018-09-21
File Size 3.75 MB
Download 173