Category: PSSS Mladenovac
Strana 3 od 26
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:


1.Pre prodaje rakije obavezno je obaviti registraciju-Mladen Pavlović
2.Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima Ministarstva poljoprivrede-Dragana Stoiljković
3.Proizvodnja kabaste stočne hrane-Miloš Nikoletić
4.Kasna setva pšenice-Violeta Veličković
5.Zaštita voćaka od glodara zečeva i ostale divljači-Radmila Koprivica
6.Nega i zaštita sobnog cveća zimi-Ljiljana Krsmanović
7.Jabukin staklokrilac (Synanthedon myopaeformis)-Tamara Mihailović
8.Značaj jesenjeg tretmana u zaštiti voćarskih kultura-Bojan Mijatović
9.Ishrana hibrida za proizvodnju jaja u periodu pronošenja-Dragoljub Krajnović
10.Mere bezbednosti u radu sa traktorom-Željko Lazić

Date 2019-11-19
File Size 4.88 MB
Download 379

1.Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora-Mladen Pavlović
2.Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava-Dragana Stoiljković
3.Poljoprivredni radovi u oktobru-Violeta Veličković
4.Značaj agrohemijske analize zemljišta-Miloš Nikoletić
5.Upis u vinogradarski registar-Radmila Koprivica
6.Simptomi i suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lišća paradajza-Septoria lycopersici-Bojan Mijatović
7.Priprema voćaka za fazu mirovanja-Tamara Mihailović
8.Zaštita voća pred zimu-Ljiljana Krsmanović
9.Ishrana podmlatka hibrida za proizvodnju jaja u konzumu-Dragoljub Krajinović
10.Opasnost pri radu kombajna berača kukuruza-Željko Lazić

Date 2019-10-25
File Size 4.86 MB
Download 147

1.Neprihvatljivi troškovi po IPARD II program- Mladen Pavlović
2.Kako sačuvati silaž-Nikoletić Miloš
3.Letnja setva lucerke-Veličković Violeta
4.Beli luk – sadnja na otvorenom- Dragana Stojiljković
5.Berba vinskog grožđa-Radmila Koprivica
6.Suzbijanje ambrozije –Ambrosia artemisifolia- Mijatović Bojan
7.Bolesti ruža- Mihailović Tamara
8.Zaštita krtola krompira od klijanja tokom zime- Ljiljana Krsmanović
9.Podešavanje dvoredog berača kukuruza- Lazić Željko

Date 2019-10-16
File Size 3.64 MB
Download 209

1.Unapređenje zadrugarstva u Srbiji i zadrugarstvo u EU; mr Mladen Pavlović
2.Rezultati makroogleda pšenice, ječma, tritikale, ovsa i raži u 2018/2019. godini; Violeta Veličković
3.Kako doći do jeftine kabaste hrane;  Miloš Nikoletić
4.Zaštita voća od toplotnog stresa; Radmila Koprivica
5.Analiza zemljišta-uzorkovanje zemljišta; Dragana Stojiljković
6.Suzbijanje korova na strništu; Ljiljana Krsmanović
7.Voda za zalivanje useba i zasada; Bojan Mijatović
8.Fiziološka oboljenja jabuke; Tamara Mihailović

Date 2019-08-20
File Size 3.7 MB
Download 244

1.Očekivana cena pšenice roda 2019.godine- Mladen Pavlović
2.Postrna setva i njen značaj-Veličkovič Violeta.
3.Značaj korijandera-Nikoletić Miloš
4.Kantarion-(Hupericum perforatum)-Dragana Stoiljković
5.Letnja sadnja jagoda-Radmila Koprivica
6.Zaštita višnje i trešnje protiv prouzrokovača pegavosti lista(Blumeriella jaapii)
Mihailović Tamara
7.Šteta od jabukovog smotavca-Carpocapsa pomonella-Mijatović Bojan
8.Koliko je štetna ambrzija i kako je prepoznati-LJiljana Krsmanović
9.Potpuna ishrana teladi-Dragoljub Krajnović
10.Gubitci kombajna u žetvi strnih žita-Željko Lazić

Date 2019-07-15
File Size 4.47 MB
Download 201

1.Biznis plan kao sastavni deo dokumentacije za IPARD aplikacije - Mladen Pavlović
2,Simptomi nedostatka hraniva kod kukuruza - Veličković Violeta
3.Žuti zvezdan - Nikoletić Miloš
4.Prihrana paradajza i paprike - Dragan Stoiljković
5.Žitna pijavica(Lema melanopus) i njeno suzbijanje - Mihailović Tamara
6.Aktuelno stanje u zasadima jabuke - Mijatović Bojan
7.Plamenjača povrća - Krsmanović LJiljana
8.Dobra higijenska praksa u proizvodnji maline - Koprivica Radmila

Date 2019-06-27
File Size 4.53 MB
Download 199

1.Postupak odobravanja i podnošenje zahteva za IPARD investicije - Mladen Pavlović
2.Subvencije za nabavku novih priključnih mašina opreme za biljnu proizvodnju ministarstva poljoprivrede- Dragana Stoiljković
3.Nega useva kukuruza- Violeta Veličković
4.Značaj mikroelemenata - Miloš Nikoletić
5.Mere zaštite voćnjaka posle grada- Radmila Koprivica
6.Zaštita paradajza- LJiljana Krsmanović
7.Suzbijanje tripsa u povrću- Bojan Mijatović
8.Prouzrokovač plamenjače paprike (phytophthora capsici) - Tamara Mihajlović
9.Prouzrokovač antraknoze oraha(gnomonia leptostyla)- Tamara Mihajlović
10.Saveti za održavanje traktora - Željko Lazić

Date 2019-05-17
File Size 5.33 MB
Download 184

1.Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava na teritoriji Grada Beograda za 2019. godinu-Dragana Stoiljković
2.Izmena podsticaja po hektaru za organske proizvođače-Bojan Mijatović
3.Plužni đon-značaj i mere borbe-Miloš Nikoletić
4.Mesto i uloga sirka za zrno u ratarskoj proizvodnji-Violeta Veličković
5.Kako se boriti sa poznim prolećnim mrazevima-Radmila Koprivica
6.Proizvodnja lešnika i ekonomska isplativost-Mladen Pavlović
7.Zaštita Šljive-LJiljana Krsmanović
8.Ishrana jaradi u prvoj nedelji života-Dragoljub Krajnović
9.Mašine za kosidbu trave-Željko Lazić

Date 2019-04-15
File Size 4.7 MB
Download 225

1.Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada-Radmila Koprivica
2.Gajenje paradajza-Violeta veličković
3.Agrotehnika suncokreta-značaj,-Dragana Stoiljković
4.Zašto provetravati plastenik-Miloš Nikoletić
5.Kako pravilno obaviti zimsko prskanje voća-LJiljana Krsmanović
6.Preventivne mere za proizvodnju zdravog rasada-LJiljana Krsmanović
7.Štete koje izaziva kupusna muva-Bojan Mijatović
8.Ekonomski značajne bolesti paradajza i njihovo suzbijanje-Tamara Mihajlović
9.Knjiga polja za poljoprivredne proizvođače-Tamara Mihajlović
10.Priprema prikolica i rasipača mineralnog đubriva za prolećne radove-Željko Lazić

Date 2019-03-26
File Size 4.57 MB
Download 207

1.Novi rok za podnošenje zahteva za podizanje višegodišnjih zasada-Radmila Koprivica
2.Đubrenje ozimih i jarih strnih žita-Violeta Veličković
3.Mere borbe protiv suše u kukuruzu-Nikoletić Miloš
4.Setva soje-Dragana Stoiljković
5.Bezbedno rukovanje preparatima za zaštitu bilja-Mijatović Bojan
6.Sejalice za okopavine-Lazić Željko

Date 2019-02-11
File Size 3.79 MB
Download 228