Category: PSSS Mladenovac
Strana 2 od 25
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Postupak podnošenja zahteva za dozvolu za kretanje poljoprivrednika tokom vanrednog stanja- Mladen Pavlović
2.Značaj i agrotehnika ječma -Milica Janković
3.Kako se boriti protiv suše u kukuruzu -Miloš Nikoletić
4.Predsetvena priprema zemljišta za setvu kukuruza- Violeta Veličković
5.Perko -Dragana Stoiljković
6.Uloga kupusnjača u održivoj poljoprivredi - Anka Kačarević
7.Združeni usevi u sistemu održive poljoprivrede -Zlatko Vampovac
8.Upotrba biostimulativnih đubriva u prevazilaženju stresnih agroklimatskih uslova- Radmila Koprivica
9.Vodič za rezidbu trešnje u gustim zasadima - Dejan Marinković
10.Mere zaštite voćaka od prolećnih mrazeva -Zoran Janković
11.Lucerkina buba -Eleonora Onć Jovanović
12.Trulež luka -Tamara Mihailović
13.Bolesti pšenice i mogućnosti suzbijanja-Bojan Mijatović
14.Zasušenje u proizvodnom ciklusu mlečnih krava -Dragoljub Krajnović
15.Sejalice za okopavine -Željko lazić

Date 2020-04-16
File Size 8.55 MB
Download 111

1.Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora i poljoprivrednih priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2020.godinu-Dragana Stoiljković
2.Ekonomsko učešće članova zadrugeMladen Pavlović
3.Obavezan upis u vinogradarski registar-Dejan Marinković
4.Vreme i način sađenja vinove loze-Radmila Koprivica
5.Anđelija-sorta kruške stvorena u Srbiji-Zoran Janković
6.Kalcizacija-Milica Janković
7.Kako spemiti senažu-Miloš Nikoletić
8.Setva lucerke-Violeta Veličković
9.Ishrana kukuruza-Zlatko Vampovac
10.Gubar-štete u šumarstvu i voćarstvu-Bojan Mijatović
11.Ishrana muznih krava od vrhunca do kraja laktacije-Dragoljub Krajnović
12.Baždarenje prskalica -Željko Lazić

Date 2020-03-19
File Size 6.57 MB
Download 116

1.Kako proceniti vrednost voćnog zasada-Mladen Pavlović
2.Rezidba kajsije-Radmila Koprivica
3.Sortiment kruške u EU-Dejan Marinković
4.Zimska nega jagode u intenzivnoj proizvodnji-Zoran Janković
5.Setva jarog stočnog graška i grahorice-Miloš Nikoletić
6.Plodored u povrtarskoj proizvodnji-Violeta Veličković
7.Lan-malo gajena biljka-Dragana Stoiljković
8.Osetljivost uljane repice na izmrzavanje-Anka Kačarević
9.Potrebe pšenice za elementima ishrane i prihrane-Zlatko Vampovac
10.Plesnivost lista paradajza-Fulvia fulva-Tamara Mihailović
11.Štete koje pričinjava krvava vaš i mogućnosti suzbijanja-Bojan Mijatović
12Ustilago maydis-mehurasta gar kukuruza-Tamara Mihailović
13.Virus patuljavosti pšenice i švedska mušica-Eleonora Onć Jovanović
14.Ishrana u početnom periodu laktacije kod mlečnih krava-Dragoljub Krajnović
15.Traktor u saobraćaju-Željko Lazić

Date 2020-02-20
File Size 8.31 MB
Download 133

1.Zadrugarstvo više od alternative-Mladen Pavlović
2.Pravilnik Ministarstva poljoprivrede o podsticajima za kupovinu novih traktora-Dragana Stoiljković
3.Kako zasnovati Italijanski ljulj-Miloš Nikoletić
4.Radovi u poljoprivredi u januaru mesecu-Violeta Veličković
5.Nove sorte šljive instituta za voćarstvo Čačak-Radmila Koprivica
6.Suzbijanje glodara-Ljiljana Krsmanović
7.Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2020.Godinu-Bojan Mijatović
8.Metabolički karakter kvasca u ishrani preživara-Dragoljub Krajnović

Date 2020-01-16
File Size 6.39 MB
Download 131


1. Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje-Mladen Pavlović
2.Proizvodnja belog luka u plasteniku-Miloš Nikoletić
3.Očuvanje i unapređenje kvaliteta zemljišta-Veličković Violeta
4.Agrotehnika za proizvodnju soje-Dragana Stoiljković
5.Osnove đubrenja voćnjaka-Radmila Koprivica
6.Suzbijanje bakteriozne plamenjače u periodu mirovanja voća-Ljiljana Krsmanović
7.Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)-Mihailović Tamara
8.Mere zaštite uljane repice od repičine lisne ose (Athalia rosae l. Athalia colibri Christ)-Mijatović Bojan
9.Zimsko skladištenje prskalica i atomizera-Lazić Željko

Date 2020-01-06
File Size 3.68 MB
Download 118


1.Pre prodaje rakije obavezno je obaviti registraciju-Mladen Pavlović
2.Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima Ministarstva poljoprivrede-Dragana Stoiljković
3.Proizvodnja kabaste stočne hrane-Miloš Nikoletić
4.Kasna setva pšenice-Violeta Veličković
5.Zaštita voćaka od glodara zečeva i ostale divljači-Radmila Koprivica
6.Nega i zaštita sobnog cveća zimi-Ljiljana Krsmanović
7.Jabukin staklokrilac (Synanthedon myopaeformis)-Tamara Mihailović
8.Značaj jesenjeg tretmana u zaštiti voćarskih kultura-Bojan Mijatović
9.Ishrana hibrida za proizvodnju jaja u periodu pronošenja-Dragoljub Krajnović
10.Mere bezbednosti u radu sa traktorom-Željko Lazić

Date 2019-11-19
File Size 4.88 MB
Download 281

1.Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora-Mladen Pavlović
2.Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava-Dragana Stoiljković
3.Poljoprivredni radovi u oktobru-Violeta Veličković
4.Značaj agrohemijske analize zemljišta-Miloš Nikoletić
5.Upis u vinogradarski registar-Radmila Koprivica
6.Simptomi i suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lišća paradajza-Septoria lycopersici-Bojan Mijatović
7.Priprema voćaka za fazu mirovanja-Tamara Mihailović
8.Zaštita voća pred zimu-Ljiljana Krsmanović
9.Ishrana podmlatka hibrida za proizvodnju jaja u konzumu-Dragoljub Krajinović
10.Opasnost pri radu kombajna berača kukuruza-Željko Lazić

Date 2019-10-25
File Size 4.86 MB
Download 122

1.Neprihvatljivi troškovi po IPARD II program- Mladen Pavlović
2.Kako sačuvati silaž-Nikoletić Miloš
3.Letnja setva lucerke-Veličković Violeta
4.Beli luk – sadnja na otvorenom- Dragana Stojiljković
5.Berba vinskog grožđa-Radmila Koprivica
6.Suzbijanje ambrozije –Ambrosia artemisifolia- Mijatović Bojan
7.Bolesti ruža- Mihailović Tamara
8.Zaštita krtola krompira od klijanja tokom zime- Ljiljana Krsmanović
9.Podešavanje dvoredog berača kukuruza- Lazić Željko

Date 2019-10-16
File Size 3.64 MB
Download 169

1.Unapređenje zadrugarstva u Srbiji i zadrugarstvo u EU; mr Mladen Pavlović
2.Rezultati makroogleda pšenice, ječma, tritikale, ovsa i raži u 2018/2019. godini; Violeta Veličković
3.Kako doći do jeftine kabaste hrane;  Miloš Nikoletić
4.Zaštita voća od toplotnog stresa; Radmila Koprivica
5.Analiza zemljišta-uzorkovanje zemljišta; Dragana Stojiljković
6.Suzbijanje korova na strništu; Ljiljana Krsmanović
7.Voda za zalivanje useba i zasada; Bojan Mijatović
8.Fiziološka oboljenja jabuke; Tamara Mihailović

Date 2019-08-20
File Size 3.7 MB
Download 213

1.Očekivana cena pšenice roda 2019.godine- Mladen Pavlović
2.Postrna setva i njen značaj-Veličkovič Violeta.
3.Značaj korijandera-Nikoletić Miloš
4.Kantarion-(Hupericum perforatum)-Dragana Stoiljković
5.Letnja sadnja jagoda-Radmila Koprivica
6.Zaštita višnje i trešnje protiv prouzrokovača pegavosti lista(Blumeriella jaapii)
Mihailović Tamara
7.Šteta od jabukovog smotavca-Carpocapsa pomonella-Mijatović Bojan
8.Koliko je štetna ambrzija i kako je prepoznati-LJiljana Krsmanović
9.Potpuna ishrana teladi-Dragoljub Krajnović
10.Gubitci kombajna u žetvi strnih žita-Željko Lazić

Date 2019-07-15
File Size 4.47 MB
Download 158