Category: PSSS Mladenovac
Strana 1 od 25
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Značaj i agrotehnika sudanske trave - Milica Janković
2. Raž - Miloš Nikoletić
3. Senaža i silaža od strnih žita,detelinsko -travnih smeša i sejanih travnjaka - Violeta Veličković
4. Senaža od lucerke - Dragana Stoiljković
5. Preduslovi za uspešnu proizvodnju plasteničkog krastavca - Anka Kačarević
6. Aktuelno stanje u zasadima jabuke - Bojan Mijatović
7. Berba,klasiranje i čuvanje plodova jagode - Radmila Koprivica
8. Nega zasada jagode posle berbe - Radmila Koprivica
9. Četvoroosovinski sistem - Dejan Marinković
10. Dronsko proređivanje plodova jabuke sa bioregulatorima - Dejan Marinković
11. Sorte šljiva pogodne za proizvodnju rakije - Zoran Janković
12. Fitofagne grinje na povrću - Eleonora Onć Jovanović
13. Žetveni ostaci-organsko đubrivo - Zlatko Vampovac
14. Prihrana kukuruza - Zlatko Vampovac
15. Ograđivanje pašnjaka - Dragoljub Krajnović
16. Gljive naznačajniji prouzrokavači bolesti tipa plamenjače kod povrtarskih biljaka - LJiljana Krsmanović
17. Najznačajnije bolesti jagode i njihovo suzbijanje - LJiljana Krsmanović
18. Baždarenje prskalica - Željko Lazić
19. Podešavanje kombajna za žetvu - Željko Lazić
20. Održavanje muzne opreme - Željko Lazić

Date 2021-06-30
File Size 16.78 MB
Download 27

1. Javni poziv - Milica Janković
2. Japa grahorica - Milica Janković
3. Osnovna ofipada - Miloš Nikoletić
4. Setva kukuruza - Miloš Nikoletić
5. Zasnivanje veštačkih travnjaka - Violeta Veličković
6. Negativne strane monokulture-kukuruz - Dragana Stoiljković
7. Prihrana ozimih strnina - Anka Kačarević
8. Osetljivost borovnice na niske temperature u fenofazi cvetanja i zametanja plodova - Radmila Koprivica
9. Procena vrednosti vohnih zasada i stabala - Zoran Janković
10. Zakon o vinu, rejonizacija i vinogradarski registar - Dejan Marinković
11. Aktuelni koncepti intenzivnog gajenja jabuke - Dejan Marinković
12. Invazivni štetni organizmi u biljnoj proizvodnji - Eleonora Onć Jovanović
13. Fitosanitarne mere u zasadu vinove loze u periodu mirovanja - Bojan Mijatović
14. Biznis plan kao obavezni deo dokumentacije za IPARD aplikaciju - Mladen Pavlović
15. Upotreba Đubriva za prihranu pšenice - Zlatko Vampovac

Date 2021-06-30
File Size 11.83 MB
Download 12

1.Zadruga kao jedan od oblika udruživanja poljoprivrednika-Bojan Mijatović
2.Proizvodnja organskog aromatičnog i lekovitog bilja-Mladen Petrović
3.Mere nege suncokreta i soje-Milica Janković Master
4.Proizvodnja paradajza u plastenicima-Miloš Nikoletić
5.Plodored u povrtarskoj proizvodnji-Violeta Veličković
6.Čuvanje i skladištenje semena pšenice-Dragana Stoiljković
7.Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja-prihvatljivi izdaci i regulativni uslovi (IPARD II PROGRAM EU)-Radmila Koprivica
8.Aktinidija-vitamini na dohvat ruke-Zoran Janković
9.Zimska rezidba kruške-Mr.Dejan Marinković
10.Konbinovanje silaže sa ostalim hranivima u ishrani ovaca-Drugi deo-Dragoljub Krajnović
11.Izđubravanje tečnog stajnjaka-Željko Lazić

Date 2020-12-24
File Size 7.04 MB
Download 72

1.Principi zadružnog udruživanja u Evropi-Mladen Pavlović
2.Zakonske regulative
Pravilnik o uslovima gajenja konoplje-Zlatko Vampovac
3.Tehnologija gajenja rena-Anka Kačarević
4.Tropoljni plodored-Miloš Nikoletić
5.Alternativni usevi u ratarstvu-Milica Janković
6.Mere nege useva pšenice-Dragana Stoiljković
7.Sastavljanje plodoreda -Violeta Veličković
8.Ogrozd-Zoran Janković
9.Fitotehničke mere za kaljenje i zimsko mirovanje voćaka- Dejan Marinković
10.Sadnja voća-Radmila Koprivica
11.Jagodina grinja-Tersonemus pallidus-Eleonora Onć Jovanović
12.Dobra proizvođačka praksa u proizvodnji rasada-Bojan Mijatović
13.Konbinovanje silaže sa ostalim hranivima u ishrani ovaca-Prvi deo-Dragoljub Krajnović
14.Setvospremač-Željko Lazić

Date 2020-11-17
File Size 9.49 MB
Download 69

1.Rezultati projekta-Violeta Veličković
2.Isplativost proizvodnje belog luka-Mladen Pavlović
3.Otkup junadi-Dragana Stoiljković
4.Hidroponija
5.Setva pšenice-Miloš Nikoletić
6.Mineralna ishrana suncokreta-Anka Kačarević
7.Konoplja-mogućnosti-Zlatko Vampovac
8.Sorte grožđa pogodne za gajenje na okućnici-Radmila Koprivica
9.Vrste sadnog materijala-Zoran Janković
10.Ekonomski značaj bolesti i štetočine šampinjona-Bojan Mijatović
11.Suzbijanje glodara u lucerki-Eleonora Onć Jovanović
12.Dezinfekcija vimena krave pre i posle muže-Dragoljub Krajnović
13.Opasnosti pri radu kombajna berača kukuruza-Željko Lazić

Date 2020-10-15
File Size 8.13 MB
Download 128

1. Rezultati projekta-Violeta Veličković
2. Upotrebni i ekonomski značaj formiranja mašinskog prstena-  Mladen Pavlović
3. Izbor sadnog materijala-Zoran Janković
4. Čuvanje jabuka nakon berbe-Radmila Koprivica
5. Značaj agrohemijske analize zemljišta-Milica Janković
6. Osnovno đubrenje-Miloš Nikoletić
7. Grahorica-Dragana Stoiljković
8. Plodnost zemljišta u voćnjacima-Dejan Marinković
9. Delovanje organskih đubriva na zemljište i biljke-Zlatko Vampovac
10. Ljuštenje strništa u letnjem periodu-Zlatko Vampovac
11. Eska vinove loze-Ljiljana Krsmanović
12. Cikade kao štetočine pšenice-Ljiljana Krsmanović
13. Bakteriozna plamenjača pasulja-prouzrokovač Xanthomonas campestris pv. Phaseoli-Ljiljana Krsmanović
14. Stanje breskvinog smotavca (Cydia mollesta) na području PSSS Beograd-Bojan Mijatović
15. Siva trulež na paradajzu u zaštićenom prostoru-Eleonora Onć Jovanović
16. Osnovni činioci u selekciji goveda-Dragoljub Krajnović
17. Kako pravilno podesiti dvoredni berač kukuruza-Željko Lazić

Date 2020-09-21
File Size 11.25 MB
Download 121

1. Ne pali strnjiku! - Milica Janković
2. Tržište poljoprivrednih proizoda u Evropskoj Uniji - Mladen Pavlović
3. Prodaja poljoprivrednih proizvoda na produktnoj berzi u Novom Sadu -  Mladen Pavlović
4. Negativan Uticaj visokih temperatura na voće - Radmila Koprivica
5. Zahvati u zelenoj rezidbi vinove loze,  Dejan Marinković
6. Kalemljenje voćaka i vinove loze, Zoran jankovic
7. Postrana setva, Miloš Nikoletić
8. Blitva- beta vulgaris, Dragana Stoiljković
9. Fizalis (physalis espe),  Anka Kačarević
10. Zasnivanje lucerke u letnjem periodu, Violeta Veličković
11. Suzbijanje korova u mladim voćarskim zasadima, Bojan Mijatović
12. Organoleptička svojstva silaže, Dragoljub Krajnović
13. Pick-up prese, Željko Lazić

Date 2020-08-24
File Size 7.03 MB
Download 101

1.Bespovratna sredstva za bušenje bunara i navodnjavanje do 80%-Dragana Stoiljković
2.Letnji radovi u rodnimzasadima jabuke-Zoran Janković
3.Mere zaštite voćnjaka posle grada-Radmila Koprivica
4.Zahvati u letnjoj rezidbi trešnje-Dejan Marinković
5.Zašto zaoravati strnine-Miloš Nikoletić
6.Ježevica-Milica Janković
7.Tehnologija proizvodnje rasada za kasnu proizvodnju kupusa-Violeta Veličković
8.Uloga žetvenih ostataka-Anka Kačarević
9.Vrste biostimulatora-način i vreme primene-Zlatko Vampovac
10.Crvena pegavost šljive-Polystigma rubrum-Bojan Mijatović
11.Zelena povrtna i braon mramorasta stenica -nove štetočine u biljnoj proizvodnji-Eleonora Onć Jovanović
12.Negativan energetski bilans i problemi sa posteljicom kod krava-Dragoljub Krajnović
13.Bezbednost u transportu-Željko Lazić

Date 2020-07-17
File Size 8.43 MB
Download 139

1. Plasman poljoprivrednih proizvoda na registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima- Mladen Pavlović
2. Nove sorte jabuka sa izraženom otpornošću na biotičke činioce-Radmila Koprivica
3. Rezidba kajsije na zeleno- Dejan Marinković
4. Zaštita voćaka od grada-Zoran Janković  
5. Godži-Zlatko Vampovac
6. Zašto koristiti stajnjak-Miloš Nikoletić
7. Kelj-Milica Janković
8. Međuredno kultiviranje kukuruza-Violeta Veličković
9. Postrna setva i njen značaj-Dragana Stoiljković
10. Aktuelna zaštita breskve i nektarine-Bojan Mijatović
11. Plamenjača suncokreta-Plasmopara halstedii-Ljiljana Krsmanović
12. Krompirova zlatica(Leptinotarsa decemlineata)-Ljiljana Krsmanović
13. Rđa kupine-Phragmidium violaceum-Ljiljana Krsmanović  
14. Edem vimena kod krava-Dragoljub Krajnović

Date 2020-06-23
File Size 7.53 MB
Download 114

1.Da li se korona virus prenosi konzumiranjem svežeg voća ili povrća?-Radmila Koprivica
2.Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima bolesti covid-19- Mladen Pavlović
3.Novčana pomoć u skladu sa Uredbom poljoprivrednim gazdinstvima-Dragana Stoiljković
4.Travne i travnoleluminozne smeše-Milica Janković Master
5.Uticaj toplih vetrova-Miloš Nikoletić
6.Proizvodnja industrijske konoplje- Anka Kačarević
7.Formiranje travnjaka -Violeta Veličković
8.Folijarna ishrana povrća Zlatko Vampovac
9.Dunja značaj i perspektiva -Zoran Janković
10.Proređivanje mladih plodova kod jabuke- Dejan Marinković
11.Problem kod voća i vinove loze-rak korena i korenovog vrata-Bojam Mijatović
12.Bolesti lista pšenice- Eleonora Onć Jovanović
13.Pravilan transport pesticida-Željko Lazić
14.Mikroklimatski normativi u uzgoju mlečnih krava priplodnih junica-Dragoljub Krajnović

Date 2020-05-26
File Size 8.66 MB
Download 103