Štampa
U Institutu je zaposleno 12 doktora nauka, 7 istraživača, 9 stručnih saradnika i 4 radnika na admnistrativnim poslovima. 
Snezana Janković

 

Prof. dr Snežana Janković
Direktor

Janja Kuzevski

 

dr Janja Kuzevski
Pomoćnik direktora za savetodavne poslove

Rade Jovanović

dr Rade Jovanović

Stočarstvo


Dragan Rahovic

dr Dragan Rahović
Voćarstvo

Slavica Čolić
dr Slavica Čolić
Voćarstvo

Natasa Tolimir

 

dr Nataša Tolimir
Stočarstvo


Slađan Stanković dr Slađan Stanković
Zaštita bilja

Željko Novaković
dr Željko Novaković
Stočarstvo


Rada Beskorovajni

dr Rada Beskorovajni

Stočarstvo

Vedran Tomić

ma Vedran Tomić

Ekonomija

Marija Davidović

mr Marija Davidović

Ratarstvo

Marija Davidović

dr Ivana Bakić

Voćarstvo

Marijana Maslovarić

Marijana Maslovarić, dipl. inž.

Tehnologija hrane

Nikola Ljiljanić

ma Nikola Ljiljanić

Agroekonomija

Robert Radišić

Robert Radišić, dipl. inž.

Agroekonomija

Nikola Popović

ma Nikola Popović

Stočarstvo

Jagoš Milojković

Jagoš Milojković, dipl. inž.

Stočarstvo

Ana Kovačević

Ana Kovačević, dipl. inž.

Voćarstvo

Bogdan Vujović

Bogdan Vujović, dipl. inž.

Inf. Tehnologije

   


 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account