Grupa za savetodavstvo U Institutu je zaposleno 12 doktora nauka, 7 istraživača, 9 stručnih saradnika i 4 radnika na admnistrativnim poslovima