Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку

Više
30 nov 2021 11:20 #48055 od Janjić Biljana
Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме: млекомат, робот за мужу, робот за нагуравање хране, робот за чишћење, лактофриз, који се први пут стављају у употребу и чији су сви саставни делови нови.
Лице остварује право на подстицаје ако:
- је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 15. октобра претходне календарске године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
- нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на основу закона којим се уређује пољопривреда и подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;
- нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
- за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
- није примило бесповратна средства из јавних средстава за набавку млекомата, oднoснo рoбoтa зa мужу у претходној или текућој години;
- је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
-у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају животиње);
- на газдинству има од 20 до 200 млечних крава;
Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде расписује Јавни позив са роком подношења Захтева и условима и начином остваривања подстицаја.
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 15.000.000 динара.
Саветодавац
Биљана Јањић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.275 sekundi
Powered by Kunena Forum