ПОДСТИЦАЈИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА...

Više
07 sep 2021 10:51 #47030 od Milošević Mirjana
Сертификација представља поступак контроле и оцењивања процеса производње и добијеног производа, што укључује и лабораторијске анализе за проверу квалитета производа добијених методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком вишег квалитета „српски квалитет”, које су извршене у лабораторијама овлашћеним од стране министарства надлежног за послове пољопривреде, као и издавање сертификата којим се потврђује њихова усклађеност са прописаним захтевима у погледу производње и квалитета, односно потврде о усаглашености производа са спецификацијом за производе са ознаком „српски квалитет.
Сертификација за органску производњу поред лабораторијских анализа подразумева издавање сертификата за органске производе и/или потврде да је производња и/или процес производње у складу са прописима којима се уређује органска производња, а потврда се издаје за произвођаче чија је производња у периоду конверзије или у пoступку издaвaњa сeртификaтa нaкoн зaвршeнoг пeриoдa кoнвeрзиje.
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. марта до 31. октобра текуће године, и то једанпут годишње, за један или више подстицаја.
Подстицаји обухватају подршку сертификaцији:
1) система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду,
2) добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду,
3) система квалитета хране према HALAL стандарду,
4) система квалитета хране према KOSHER стандарду,
5) производа добијених методама органске производње,
6) производа са ознаком географског порекла и
7) производа са ознаком „српски квалитет”.
Право на подстицаје имају лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, за сертификацију добре пољопривредне праксе према GLOBALG.A.P. стандарду, производа добијених методама органске производње, производа са ознакама географског порекла и „српског квалитета“, предузетник, за све подстицаје, правно лице, за све подстицаје, као и правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења, за сертификацију производа са ознакама географског порекла и „српског квалитета“.
Износ подстицаја је 50% од плаћеног износа трошкова сертификације без обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од 65% за подручје са отежаним условима рада у пољопривреди.
Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 1.000.000 динара.

Саветодавац за агроекономију
Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.281 sekundi
Powered by Kunena Forum