Подстицаји за набавку нове опреме за наводњавање - АГРОЕКОНОМИЈА

Više
19 maj 2021 14:03 #45787 od Milošević Mirjana
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште, објавило је Конкурс за набавку нове опреме за наводњавање.

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2021. години може да оствари: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, научноистраживачка организација: факултет и институт, образовна установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде, привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, предузетник и земљорадничка задруга, ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање, и уколико су катастарске парцеле евидентиране као њива, воћњак, виноград, ливада, пашњак или трстик по начину коришћења у јавној евиденцији Републичког геодетског завода.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог Конкурса представља набавка нове опреме за наводњавање, и то:
- пумпе, агрегата за пумпу (на дизел, бензински и електропогон), фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих трака, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота, резервоара и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање;
- за потребе изградње бунара: бунарска цев, филтерска бунарска цев.
Напомена: сва опрема која је предмет остваривања права на средства мора да буде у функцији наводњавања парцела пријављених на Обрасцу пријаве.

Корисник средстава који оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање дужан је да нову опрему за наводњавање постави у текућој години и користи у складу са предвиђеном наменом.
Пријавa на Конкурс са неопходном документацијом, подноси се до 24. маја 2021. године, на адресу:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за пољопривредно земљиште
Ул.Немањина 22-26, 11000 Београд

Саветодавац за агроекономију
Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.294 sekundi
Powered by Kunena Forum