ЗНАЧАЈ ПРАЋЕЊА И ВОЂЕЊА КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОДАТАКА НА ГАЗДИНСТВУ

Više
17 maj 2021 13:23 #45753 od Nešković Suzana
Сваки озбиљан субјекат у привреди, прати и води све релевантне књиговодствене податке. Овакав систем обезбеђује реално праћење стања пословања али и поређење са осталим сличним субјектима. На бази тога, јасно се сагледавају предности и недостаци у пословању који се могу даље одржавати односно мењати како би се стање и позиција субјекта унапредило.
Битан субјекат у пољопривреди Србије јесу извозници, прерађивачи, откупљивачи, трговине репроматеријалом......али најбитнија су свакако пољопривредна газдинства на којима почива све напред наведено.
Да нема примарног домаћег производа, не би било ни осталих грана пољопривреде. Свака позитивна али и негативна страна примарне производње, јако се рефлектује на генералну позицију и стање пољопривреде.
Пре више од пет деценија у земљама ЕУ, успостављен је и до данас се користи јединствен систем за праћење књиговодствених података на пољопривредним газдинствима (ФАДН), помоћу којих се базично прати позиционирање непосредног пољопривредног произвођача како у својој земљи тако и у односу на пољопривредне произвођаче из осталих земаља, које користе ову јединствену методологију. Конкретно, наведени циљ се постиже упоређивањем резултата у појединим гранама или линијама производње.
ФАДН систем је посредством Института за примену науке и пољопривредних саветодавних служби имплементиран и успешно се спроводи у нашој земљи. Сталним унапређењем система, обукама носиоца овог комплексног посла, постижу се веома мерљиви резултати.
Анализом основних података о трошковима, средствима, набавкама и инвестицијама које прате примарну производњу током једне календарске године, долази се до великог броја економских показатеља као што су варијабилни трошкови, амортизација, бруто и нето додата вреднст, доходак, бруто маржа, новчани ток...
Оно што свакако највише интересује непосредног произвођача јесте приход који је посигнут, док је у читавом систему заправо најважније да ли је остварени приход довољан или је можда могао да буде далеко већи. Управо је то суштина система која нашу пољопривреду може учинити конкурентнијом а саме произвођаче далеко задовољнијим и мотивисанијим за нове приступе који су му лако доступни.
Дугогодишњи, најчешће традиционални приступ бављења пољопривредном производњом, полако бива замењен савременијим и флексибилнијим приступом. Много се лакше доносе одлуке по препорукама саветодаваца о приоритетима улагања, измени начина рада, увођењу нових технологија, оправданости улагања или коришћења кредитних линија, увођење нових линија производње или диверсификацији на сопственом газдинству.
Уз агрументоване показатење и поређење са сличним газдинствима у окружењу, није тешко усмерити газдинство ФАДН система ка лакшим и исплативијим начинима вођења сопствене производње али и смог домаћинства.
Конкретни савети се најчешће односе на следеће:
1. замена дотрајале механизације новом или новијом
2. инвестиције у системе за наводњавање,
3. инвестиције у противградне мреже
3. инвестиције у објекте за чување производа ради постизања боље цене на тржишту
4. рационално коришћење средстава за рад
5. инвестиције у објекте за држање домаћих животиња
6. повећање сетвених површине ради сопствене производње хране за животиње
7. заједничка набавка репроматеријала и енергената
8. увођење нових додатних линија производње
9. прерада сопственог производа и сл.

Заједничким радом у систему ФАДНа, битно се мењају показатељи у примарној производњи. За саветодавне службе, наведена методологија битно подиже ниво и квалитет рада. Тренутни резултати иако охрабрујући и позитивни, захтевају масовнији приступ. Пољопривредна газдинства која нису тренутно у систему ФАДНа, могу се свакако добровољно укључити кроз већу пажњу у вођењу свог пословања, за почетак у бележењу свих улагања и трошкова као и осталих битних промена које могу настати плански али и непланирано.
За све будуће одлуке од непроцењивог је значаја реално праћење пословања са свим предностима и недостацима. Управо нам систем ФАДНа помаже у доношењу правих решења за квалитетну и приходовну примарну производњу.


Сузана Нешковић
ПССС Крагујевац доо

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.320 sekundi
Powered by Kunena Forum