Подстицаји за набавку квалитетних приплодних грла у 2021.години

Više
31 mar 2021 07:44 #45326 od Anđelković Stefanija
Подстицаји се односе на подршку програму за унапређење примарне пољопривредне производње који обухвата набавку квалитетних приплодних грла и то:

- јунице товних раса од 10 до 34 месеци старости (максимални износ подстицаја је 125.000 дин., за минимум 5 грла и максимум 100 грла на газдинству), јунице млечних и комбинованих раса од 12 до 31 месеца старости (максимални износ подстицаја је 140.000 дин за минимум 3 грла и максимум 100 грла на газдинству)

- двиске , двисци и коза старости од 6 до18 месеци (максимални износ подстицаја за двиске и козе је 20.000 дин а за двиска 30.000дин., за минимум 10 и максимум 400 грла на газдинству).

- назимице и нерастови до 10 месеци и супрасне назимице од 8 до 10 месеци (максимални износ подстицаја за назимице је 18.000 динара а за супрасне назимице и нераста 24.000 дин , за минимум 10 и максимум 1000 грла на газдинству).

- 600 дин по пчелињој матици (за минимум 5 и максимум 500 кошница на газдинству)

Неопходно је да износ појединачног рачуна за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња буде већи од 100.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију за набавку квалитетног приплодног грла говеда, оваца, коза или свиња већи од 50.000 динара, односно ако је износ појединачног рачуна за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара и ако је на рачуну износ за набавку квалитетних приплодних пчелињих матица већи од 20.000 динара;

Уз захтев се доставља:
1) рачун за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице
2) отпремница за набавку квалитетног приплодног грла, односно пчелиње матице
3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције у потпуности, и то: потврду о преносу средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак, односно уговор о куповини квалитетних приплодних јуница са уговореном одложеном исплатом дела цене добављачу са наведеним доказом о извршеном плаћању дела предметне инвестиције;
4) јединствена царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе и надлежног органа јединице локалне самоуправе;
6) потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу
7) уверење о здравственом стању животиња, оверено од стране надлежног ветеринарског инспектора;
8) педигре или уверење о пореклу за животиње које су предмет захтева.

Износ подстицаја износи од 50 до 65 % од прихватљивих трошкова а највише 5.000.000 дин за грла говеда и 3.000.000 дин за грла оваца, коза, свиња и пчелињих матица

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 16 марта до 15. октобра текуће године за сва грла купљена у периоду од 16. октобра претходне календарске године до дана подношења захтева.

Стефанија Анђелковић, дипл.инж.агроекономије

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.311 sekundi
Powered by Kunena Forum