Подршка пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади

Više
02 okt 2020 14:18 #42926 od Milošević Mirjana
Подршка пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади
Право на финансијску подршку у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, има:
1.ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ – правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је продао товну јунад лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња, у периоду од 05. септембра до 30. октобра 2020. године.
Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу од 20.000 динара по грлу, минималне тежине од 500 кг, за товну јунад која су продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња. Подстицај се може остварити за највише: 100 јунади – регистровано пољопривредно газдинство које није у систему ПДВ-а; 200 јунади – регистровано пољопривредно газдинство које је у систему ПДВ-а, и то: пољопривредник – физичко лице и предузетник; 500 јунади – правно лице које има регистровано пољопривредно газдинство.
Пољопривредни произвођач захтев за финансијску подршку по основу овог програма подноси на Обрасцу 3 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку – за пољопривредног произвођача.
Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања – Београд, до 5.новмебра 2020.године.
Уз захтев се прилаже и следећа неопходна документација:
1) рачун/фактура или откупни блок (лист) о продаји/откупу, који потписују откупљивач (купац) и пољопривредни произвођач (продавац), који садржи број грла, тежину и идентификационе бројеве грла, као и отпремницу са датумом када су грла отпремљена од продавца,
2) копија уверења о здравственом стању животиња,
3) спецификација за товна грла, попуњена на Обрасцу 2 – Спецификација грла за товну јунад оверена од стране лица које обавља делатност у објекту за клање животиња и надлежног ветеринарског инспектора ако су грла продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно од стране надлежног ветеринарског инспектора ако су грла извезена.
Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе.
Право на финансијску подршку из овог програма, за исто грло, може се остварити кроз подршку намењену откупљивачу или кроз подршку намењену пољопривредном произвођачу.
За иста грла пољопривредни произвођачи остварују и подстицај за тов јунади за који се захтеви подносе сваке године, и то у периоду од 1. фебруара 2021. године до 31. јула 2021. године.
Саветодавац за агроекономију
Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.569 sekundi
Powered by Kunena Forum