Ризици у пољопривреди

Više
02 sep 2020 13:59 #42464 od Milošević Mirjana
Ризик представља мерљиву вероватноћу настанка нежељеног догађаја. Према ИСО 31000 стандарду за управљање ризиком – ризик представља догађај који може утицати на постизање дефинисаног пословног циља.
У пољопривреном сектору постоје следећи ризици:
1. ПРОИЗВОДНИ РИЗИК (суша, град, поплава, мраз, биљне и животињске болести, лош квалитет репроматеријала),
2. ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК (лош пословни резултат, превелика задуженост, немогућност сервисирања обавеза),
3. ТРЖИШНИ РИЗИК (пораст цена репроматеријала, ниска откупна цена пољопривредних производа),
4. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РИЗИК (царинска политика, аграрна полтика, ветеринарски, еколошки захтеви...),
5. РИЗИК ЉУДСКОГ ФАКТОРА (необученост, недостатак стручне радне снаге, болест, повреде...).
Специфични ризици везани за пољопривредна предузећа и газдинства произилазе из:
1. Неминовности постојања вегетационог периода у биљној производњи,
2. Сезонског карактера биљне производње,
3. Споријег обрта капитала,
4. Сложености кадровске функције,
5. Специфичности годишњег обрачуна успеха пословања,
6. Значаја благовремености обављања радова,
7. Пољопривредни производи су неопходни у исхрани људи,
8. Пољопривредни производи су лако кварљиви,
9. Мала промена у понуди или потражњи за пољопривредним произовдима по правилу изазива високу ценовну осцилацију.
Под процесом управљања ризиком подразумева се скуп метода и техника које се користе како би се смањила могућност остваривања штетних догађаја, као и повећала вероватноћа остваривања планираних резултата.
Процес управљања ризиком у пољопривреди је све значајнији услед климатских промена и варирања цена, што ће се и у будућности наставити.
Основни предуслов за успешно управљање ризиком у пољопривреди је добра информисаност. Неопходне информације за управљање ризиком су: информације са газдинства (књига поља, биланси стања и успеха, ФАДН, национални МИС, глобални МИС...

Саветодавац за агроекономију
Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.387 sekundi
Powered by Kunena Forum