Subvencije MPŠV za kupovinu kvalitetnih priplodnih grla

Više
21 jul 2020 11:08 - 21 jul 2020 11:11 #42174 od Širtov Robert
Zašto farmeri iz Pčinjskog okruga ne koriste subvencije MPŠV za kupovinu kvalitetne priplodne stoke?
MPŠV svake godine daje mogućnost farmerima za subvencionisanu kupovinu kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
I pored ovakve dobre prilike za poboljšanje rasnog sastava stada,jug Srbije zaostaje u odnosu na ostatak naše zemlje po broju podnetih zahteva za kupovinu umatičenih grla.
Savetodavci iz oblasti stočarstva,permanentno ukazuju farmerima na ovu mogućnost u svakodnevnim direktnim kontaktima preko poseta na gazdinstvima,telefonskim kontaktima,predavanjima,tribinama i javnim nastupima na lokalnim,regionalnim i državnim radio i televizijskim stanicama,tekstovima u novinama i lokalnim biltenima.
Razlog zbog kojeg farmeri sa juga Srbije,se teže odlučuju na ovakav korak je pre svega:nedostatak novca,ne poznavanje procedure i nepoverljivost u institucije kao mentalitet sa naših prostora.
Rešenja mogu se tražiti u udruživanju samih farmera u poljoprivredna udruženja i poljoprivredne zadruge i konkurisanju za subvencionisane poljoprivredne kredite MPŠV.
Savetodavci iz oblasti stočarstva PSSS“Vranje“pružaju besplatnu savetodavnu i stručnu pomoć oko podnošenja zahteva, rokova za slanje ,provere kompletne dokumentacije i ispravljanje grešaka.MPŠV ove godine je produžilo rok za slanje počev od 16 marta do 15 oktobra tekuće godine i na taj način uslišilo zahteve PSSS Srbije i samih farmera.
Rešenja mogu se tražiti u udruživanju samih farmera u poljoprivredna udruženja i poljoprivredne zadruge i konkurisanju za subvencionisane poljoprivredne kredite MPŠV.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi:
1) 5.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, što je uvećanje u odnosu na prethodni period kada je ova suma iznosila 3.000.000.
Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:
1. grla goveda, i to:
– junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci
– junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci
– bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci
2. grla ovaca i koza, i to:
– ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
– koza- dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
– dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
3. grla svinja, i to:
– nazimica uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
– suprasnih nazimica od osam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
– nerastova uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci
4. pčelinjih matica
Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge
5) srednja škola;
6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede
7) manastir.
Uz zahtev dostavlja se:
1) račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla,
2) otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla,
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni
isečak;
4)uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
6) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije
7) uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
8) pedigre za grla koja su predmet zahteva, odnosno uverenje o poreklu pčelinje matice izdato od strane glavne odgajivačke organizacije – ako je predmet zahteva nabavka kvalitetne priplodne pčelinje matice.
Dokumentacija mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva.
Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu jesu:
1) za nabavku junice mlečne i kombinovane rase– 140.000 dinara;
2) za nabavku junice i bika tovne– 125.000 dinara;
3) za nabavku dviske – ovce i koze – 20.000 dinara;
4) za nabavku dviska– 30.000 dinara;
5) za nabavku nazimice – 18.000 dinara;
6) za nabavku suprasne nazimice i nerasta– 24.000 dinara;
7) za nabavku pčelinje matice– 600 dinara

Robert Širtov DVM sci
PSSS“Vranje“
Last edit: 21 jul 2020 11:11 by Širtov Robert.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.350 sekundi
Powered by Kunena Forum