Očuvanje životne sredine

Više
10 jul 2020 11:41 #42120 od Panić Radiša
ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Очување животне средине подразумева скуп различитих мера и поступака који спречавају угрожавање животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже у природи. Здрава животна средина је основ за очување људске егзистенције, развој здравог друштва и битан фактор за виши ниво живота људи. Због ових разлога, брига о животној средини је приоритет од свеукупног значаја за свако друштво. Циљеви очувања животне средине су бројни, међу којима ћемо навести неке, попут: - очување и заштита здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема; - очување плодности земљишта - очување разноврсности биљних и животињских врста у природи; - очување природних лепота и вредности; - очување културне баштине и добара која је човек створио; - -спречавање опасности и ризика по животну средину, и многи други циљеви.
Да би се сачувала здрава животна средина, неопходне су бројне мере које би томе допринеле, попут: смањења буке, контроле воде, смањења испуштања издувних гасова, контролу квалитета прехрамбених производа, забране производње једињења која разграђују озонски омотач и др..
Како ће и колико бити очувана животна средина, зависи од степена укључивања и учешћа јавности. Транспарентност поступака и предузетих мера, сигурно много утиче и повећава поверење јавности, као њену заинтересованост. Такође, јавност има право да тражи преиспитивање донетих одлука и мера, уколико има потребе за тим.
Циљ доношења Закона из области животне средине је усаглашавање националног законодавства са прописима ЕУ, стварање нормативних услова за одговоран приступ у доношењу и спровођењу стратегија, планова, програма и одлука, и др.. Поред свих неопходних улагања у нове технологије, неопходно је непрекидно радити на развоју свести становништва о значају личног ангажовања и доприноса сваког појединца, у непрекидној борби за очување здраве животне средине, а за добробит свих нас.


Радиша Панић
PSSS Valjevo

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.300 sekundi
Powered by Kunena Forum