Услови за сеоски туризам по ИПАРД-у

Više
22 jun 2020 20:35 #41794 od Jelić Miloš
]Сеоско туристичко домаћинство је објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића или само исхране и пића, који се налази у руралном (сеоском) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа.
Угоститељски објекат у домаћој радиности је објекат у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића или само услуге смештаја у смештајним јединицима врсте: кућа, апартман и соба.
Физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева, а организованој туристичкој групи до 50 туриста која не користи услуге смештаја, само угоститељске услуге припремања и услуживања хране и пића.
Физичко лице пружа угоститељске услуге у домаћој радиности преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног лица регистрованог за обављање привредне делатности, на основу уговора.
Физичко лице које пружа угоститељске услуге у домаћој радиности дужно је да:
1) у кући, апартману и соби коју издаје туристима истакне прописану ознаку категорије одређену решењем надлежног органа;
2) одржава просторије и опрему и пружа услуге према прописаним стандардима за категорију куће, апартмана и собе, која му је одређена решењем надлежног органа;
3) видно истакне цене услуга које пружа и износ боравишне таксе и придржава се истакнутих цена;
4) утврди нормативе хране ако пружа услугу исхране и придржава се утврђених норматива;
5) води евиденцију гостију дневно и уредно.
Обавезе се односе се и на физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству.
Министар, уз сагласност министра надлежног за унутрашње послове, прописује облик, садржину, место и начин вођења евиденције гостију у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству.


Милош Јелић, саветодавац за рурални развој

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.424 sekundi
Powered by Kunena Forum