ИСПЛАТА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Više
20 apr 2020 11:41 #41014 od Milošević Mirjana
На основу усвојене УРЕДБЕ на седници Владе Србије, о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, уређује се исплата новчане помоћи пољопривредним газдинствима .
Право на исплату новчане помоћи остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и ако испуњава један од посебних услова прописаних овим чланом, и то ако:
1) у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, у складу са шифарником биљне производње,
2) је власник краве која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство или је власник краве члан његовог породичног пољопривредног газдинства,
3) је власник овце или козе која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник овце или козе члан његовог породичног пољопривредног газдинства,
4) је власник кошнице пчела која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник кошнице пчела члан његовог породичног пољопривредног газдинства и ако власник кошнице пчела има 70 или више година старости у 2020. години.
Лицима из ове уредбе одобрава се једнократна помоћ у апсолутном новчаном износу, до највишег укупног износа новчане помоћи у складу са овом уредбом, и то:
 По јединици уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, и то 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара односно,
 по грлу краве, овце или козе, и то 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара, 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара, односно
 по кошници пчела, и то 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.
Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу достављених података у електронском облику од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања, на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке и уписан у Регистар.

Саветодавац Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.396 sekundi
Powered by Kunena Forum