Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди у 2020.години

Više
21 jan 2020 10:59 #39970 od Milošević Mirjana
Према Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, подстицаји су средства обезбеђена у буџету Републике Србије, као и средства обезбеђена из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима. Право на подстицаје имају пољопривредна газдинства и породична пољопривредна газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ). Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву корисника подстицаја који се подноси Управи за аграрна плаћања.
Средства подстицаја, Уредбом о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју сваке године распоређује се по врстама подстицаја. За 2020.годину средства буџета су на следећи начи рапоређена на следеће програме:
1. Директна плаћања - 18.326.899.000 динара. У оквиру ових мера су следеће врсте подстицаја: премија за млеко, подстицаји за биљну производњу, подстицаји за сточарство и регрес за трошкове складиштења.
2. Мере руралног развоја - 6.077.200.000 динара, обухватају инвестиције усмерене ка повећању конкурентности пољопривредних газдинстава, очувању и унапређењу животне средине и природних ресурса, диверсификацији дохотка и унапређењу квалитета живота у руралним подручјима,припреми и спровођењу локалних стратегија руралног развоја и унапређењу система креирања и преноса знања.
3. Кредитну подршку у пољопривреди – 300.000.000 динара,
4. Посебне подстицаје – 230.000.000 динара, обухватају спровођење одгајивачких програма, за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју и за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију.
5. ИПАРД подстицаје – 3.934.000.000 динара, од чега 983.500.000 динара буџетских средстава и 2.950.500.000 динара средстава финансијске помоћу ЕУ.

Саветодавац Мирјана Милошевић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.304 sekundi
Powered by Kunena Forum