Алувијална земљишта Пирота ( Флувисол )

Više
19 sep 2018 10:38 #34305 od Vidanović Srđan
Алувијални наноси, речни депозити, формирају се транспортом и таложењем материјала у речним долинама током поплава. Састав и слојевитост алувијума значајно се мења у зависности од воденог режима водотока, рељефа, геолошке подлоге и земљишта. За алувијалне наносе је карактеристична мала разлика у особинама у односу на оригиналан транспортован материјал који се таложи.
Алувијална земљишта се разликуји по механичком саставу, а њихове разлике прати и минерални састав. Алувијални наноси имају изражену слојевитост, са неуједначеним бројем и развијеношћу појединих слојева.Повољне физичке и хемијске особине условиле су да се највеће површине алувијалних земљишта налазе под баштама и њивама.
Алувијуми су разноликог механичког састава, од иловастог песка од глине, што је последица различитог геолошког и педолошког састава терена кроз које пролазе водотоци. Земљишта лакшег механичког састава имају малу способност задржавања воде, па њихова погодност за успевање биљака у великој мери зависи од задржавање воде у водотоковима. Са тог становишта су много погоднији алувијуми иловастог и глиновито иловастог састава.
Алувијални наноси лакшег механичкох састава, иловаст песак и песковита иловача, налази се у атарима Моклишта, Каменице, Крупца, Пирота, Залужја, Беле Паланке и Власа. Алувијални наноси иловаст и песковито глиновито иловасти налазе се у подручју Извора , Куманова и Новог Села. Глиновити и глиновито иловасти нанос налазе се у Новом Селу, Малом Јовановцу, Брзом броду и Крупцу.
Земљишта су слабо киселе до слабо алкалне реакције. Већина земљишта је карбонатна, што је условљено хемијским особинама донетог и исталоженог наноса и поплавних вода, које садрже базне катјоне. Снабдевеност базама у већини профила је висока, а адсорптивна способност зависи, поред реакције земљишта и од садржаја органских и неорганских колоида.
Садржај хумуса варира од слабе до високе обезбеђености. Највећи садржај хумуса је углавном у горњем слоју, али код обрадивих површина може бити висок и у дубљем слоју. Садржај азота варира, али је земљиште добро обезбеђено. Садржај фосфора је између 12 и 38 mg-100g земљишта, што припада категорији средње до врло високе обезбеђености. Такође је и снабдевеност калијумом добра.
Природна вредност ових земљишта је висока, јер су дубока, добро задржавају воду, посебно она са већим уделом фракције глине. Добро су обезбеђена хумусом, азотом, фосфором, кајулумом и другим базама. Применом савремених агротехничких мера на овим земљиштима је могуће добијање високих приноса.

Видановић Срђан
ПССС Пирот

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.283 sekundi
Powered by Kunena Forum