Preporuke za bezbedan rad sa mehanizacijom u vreme žetve- Milenko Đurić

Više
01 jun 2021 13:35 #45963 od Đurić Milenko
Preporuke za bezbedan rad sa mehanizacijom u vreme žetve
Uskoro nas očekuje žetva strnih žita pa je vreme da se podsetimo na neka od osnovnih pravila da se izbegnu opasnosti od požara. Gledano kalendarski u vreme žetve vremenski uslovi su takvi da vrlo lako može doći da incindenata koji su povezani sa vatrom i izbijanjem požara koji mogu dovesti do ljudskih žrtava i velike materijalne štete.
Za obavljanje poslova u žetvi kompletna angažovana radna snaga treba da bude obučena u primeni svih organizacionih i tehničkih mera zaštite od požara u vreme završetka faze zrenja i žetve strnih žita. Radnici moraju biti upoznati sa načinima primene protivpožarnih aparata i drugih priručnih sredstava za gašenje kao i o drugim pravilima koja se primenjuju(zabrana paljenja strništa,žetvenih ostataka, vođenje računa o mestima za pušenje, opušcima i sl.)
Poljoprivredna gazdinstva takođe treba da se posvete mehanizaciji koja će učestvovati u žetvi i transportu. Mehanizacija mora da bude tehnički ispravna i obezbeđena protiv izbijanja požara. Do požara može doći na više načina: ako ima oštećenja na izduvnoj cevi, pregrevanja usled visoke temperature izduvnih gasova, nezaustavljenog varničenja iz izduvne cevi, isijavanja toplote ili na drugi način. Da bi se ovo sprečilo mehanizacija se tehnički pregleda od strane stručnih osoba pre izlaska na parcelu. Kao preventivu radne mašine moraju da imaju skupljač varnica na auspuhu i da im akumulator bude prekriven poklopcom kao zaštitom od eventualnog varničenja. Za bezbedan rad je potrebna pre svega protivpožarna oprema i to po mašinama: kombajn mora da ima protivpožarni aparat tipa S-9, lopatu i ašov; traktor koji učestvuje u žetvi i transportu treba da poseduje protivpožarni aparat tipa S-2 ili S-3, ašov i lopatu a kamion koji učestvuje u transportu protivpožarni aparat tipa S-6 ili S-9, ašov i lopatu. Svaki dan kada se završe poslovi na njivi mehanizacija koja učestvuje u ovome mora se parkirati na mesto gde ne postoji opasnost od požara i tu se detaljno pregledati. Posebnu pažnju obratiti na razvodni sistem za gorivo i električnu instalaciju koje je poželjno pregledati i u toku rada. Poljoprivredne mašine takođe treba očistiti i oprati , ukloniti prašinu, masnoću i druge nečistoće koje mogu biti potencijalni razlog požara.
Pri samoj operaciji na parceli treba voditi računa oko bezbednog načina žetve. Ukoliko se radi sa tri ili više kombajna poželjno je da na parceli bude i cisterna sa vodom kapaciteta 3000 do 5000 litara. Kod nas su najviše zastupljene vučene traktorske cisterne sa pumpom i drugom opremom za gašenje požara. Ove cisterne inače imaju višestruku namenu na gazdinstvima. O bezbednosti prilikom žetve se mora povesti izuzetno velika pažnja bez obzira na veličinu parcele, da li je u pitanju 30 do 50 ari ili 300 i 500 ha. Kada se radi na parcelama od nekoliko stotina ha parcela se prvo prokosi tako da se formira nekoliko tabli od približno 50 ha. Širina prokošenog dela je oko 15 m i sa njega se odmah uklanja slama i vrši zaoravanje strništa. I na manjim parcelama je poželjno na sličan način napraviti barijeru prema drugim usevima bilo da su u pitanju strna žita ili neke druge kulture.
Na gazdinstvu se mora povesti računa o načinu kako uskladištiti slamu bilo da je ona u rolo balama, četvrtastim balama ili mnogo ređe u rasutom stanju. Osnovni principi čuvanja slame su da mora biti udaljena najmanje 100 m od železničke pruge, dalekovoda i drugih vodova visokog napona i objekata u kojima se loži vatra. Ukoliko se slama skladišti u više kamara razmak između njih mora biri od 20 do 50 m u zavisnosti od veličine kamare. Na gazdinstvu razmak između slame i drugih objekata je minimalno 6 m.
Poštovanjem svih zahteva i odgovornim pristupom, informisanošću i edukacijom mogu se sprečiti štete koje nastaju u vreme žetve kao i spasti ljudski životi.
Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo
PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.396 sekundi
Powered by Kunena Forum