Четврти Ипард јавни позив инвестиције у прераду грожђа

Više
01 sep 2021 14:21 #46974 od Zafirović Stojanović Milena
Четврти Ипард јавни позив за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства расписан је 16. 08. 2021. године. Обухваћени су сектори млека, меса, воћа и поврћа, јаја и грожђа кроз инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме и механизације. Опредељена су средства у износу од 3.000.780.714 динара, а висина подстицаја је 50%, односно 60% прихватљивих трошкова за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.
Подносилац захтева може поднети само један захтев, који може да обухвати једну или више инвестиција из листе прихватљивих инвестиција и трошкова за четврти јавни позив за Меру 3. Захтев за одобравање пројекта може се поднети само у оквиру једног сектора за једну или више инвестиција, до 29. октобра 2021. године.
За сектор грожђа опредељена су средства која се тичу изградње објеката за прераду грожђа, и производњу вина (просторије за складиштење вина, складиштење амбалаже, репроматеријала). Изградњу управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, просторије за сензорну евалуацију и карактеризацију вина, дегустационих сала, просторије за дневни боравак радника, санитарне просторије, средства за чишћење, прање и дезинфекцију. Изградња објеката за прераду отпада из производње и третман отпадних вода. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије. Изградња фиксних ограда, унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву пољопривредног предузећа/газдинства. Опрема и уређаји за пријем, паковање и обележавање стоног грожђа и друга специјализована опрема.
Инокс судови за вино, винификатори судови (опрема) за винификацију, ферментацију и чување и универзалне посуде за вино и ароматизоване производе на бази вина. Уређаји за контролисану ферментацију и хладну стабилизацију. Лабораторијска опрема и уређаји, изузев стаклених судова
Уверења и потврде која се достављају уз захтев за одобравање права на Ипард подстицаје не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.295 sekundi
Powered by Kunena Forum