IPARD III - NOVE MERE

Više
01 mar 2021 09:31 #44715 od Milošević Mirjana
Republika Srbija se odlučila za sprovođenje sedam mera u okviru IPARD III programa za period od 2021-2027.godine, a na osnovu seta od 13 mera koje je EK stavila na raspolaganje državama kandidatima za članstvo u EU.
Novina u odnosu na IPARD II program jeste:
1. Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu.
U saradnji sa SKGO i uz pomoć domaćih eksperata izrađena je „Analiza kapaciteta jedinica lokalne samouprave, izazova i mogućnosti za korišćenje sredstava iz IPARD programa, kao i aktuelnog stanja ruralne infrastrukture” na osnovu čijih rezultata se priprema Mera 6. Rezultati analize pokazali su da je infrastruktura u naseljima u ruralnim područjima u znatno lošijem stanju u odnosu na gradska naselja. Značajni problemi u ruralnim područjima su kvalitet i količina isporučene vode, veliki broj domaćinstava bez priključka na javni kanalizacioni sistem, tretman otpadnih voda, sakupljanje otpada, nerazvijena mreža lokalnih puteva ili neadekvatno održavanje postojećih. Unapređenje ruralne infrastrukture doprineće poboljšanju kvaliteta života i uslova za razvoj poslovanja u ruralnim područjima. Korisnici Mere 6 biće JLS koje će imati mogućnost da ostvare povraćaj od 100% prihvatljivih troškova investicije.
Pored ove mere, potencijalnim IPARD korisnicima na raspolaganju će biti:
1. Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava,
2. Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva,
3. Mera 4: Agroekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje,
4. Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja - LEADER pristup,
5. Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i
6. Mera 9: Tehnička pomoć, kao mera za jačanje kapaciteta i pružanje podrške u spovođenju IPARD III programa.
Na osnovu sprovedenih sektorskih analiza u cilju identifikacije stanja i potreba u sektoru poljoprivrede, planirano je uvođenje novih sektora i to: Sektor ribarstva u Meru 1 i Sektor prerade ribe i Sektor prerade ostalih useva u Meru 3. Takođe, na osnovu sprovedene analize za Meru 7, pored ruralnog turizma, u sklopu IPARD III programa u planu su novi sektori i to: Direktna prodaja poljoprivrednih i lokalnih proizvoda i Sektor uslužnih delatnosti u ruralnim područjima.

Savetodavac za agroekonomiju
Mirjana Milošević

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.313 sekundi
Powered by Kunena Forum