Podrška IPARD-a za ruralni turizam – način bodovanja

Više
09 sep 2020 08:42 #42515 od Petrović Snežana
Podrška IPARD-a za ruralni turizam – način bodovanja
U toku je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za podršku iz IPARD fonda za ruralni turizam, koji će trajati do 31. oktobra ove godine.
Pravo na učešće na ovom konkursu imaju fizička lica – nosioci porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i mikro ili mala preduzeća.
Uslov za učešće u ovom javnom pozivu da je fizičko lice, preduzetnik, mikro ili malo preduzeće nosilac gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu. Kada se investicija privede kraju mora biti ispunjen i uslov koji se odnosi na kategorizaciju seoskog domaćinstva odnosno objekta za smeštaj gostiju. Neophodno je, kao i kod svih IPARD projekata, potpuno poštovanje svih standarda koji se odnose na ovu delatnost.
Ako bude više zahteva nego što u okviru ovog javnog poziva ima para, Uprava za agrarna plaćanja sprovešće postupak bodovanja i rangiranja.
Sa 20 bodova bodovaće se zahtevi za odobravanje projekta ako:
1) je podnosilac zahteva ženskog pola, u slučaju fizičkog lica, odnosno preduzetnika, ili privredno društvo koje u svojoj strukturi zaposlenih ima najmanje 30 odsto zaposlenih lica ženskog pola u momentu izdavanja rešenja o odobrenju projekta;
2) je podnosilac zahteva lice mlađe od 40 godina u momentu izdavanja rešenja o odobrenju projekta, u slučaju fizičkog lica, odnosno preduzetnika;
3) je mesto investicije u planinskim područjima, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;
4) je poslovnim planom predviđeno otvaranje novog radnog mesta, do podnošenja zahteva za isplatu, u slučaju preduzetnika ili privrednog društva.
Sa deset bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako projekat uključuje investicije u infrastrukturu i opremu za osobe sa invaliditetom, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju tehnički standardi planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.
Dokaz o stečenom obrazovanju boduje se sa:
1) tri boda, ako je u pitanju srednje stručno obrazovanje u oblasti ugostiteljstva/turizma u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju;
2) šest bodova, ako je u pitanju visoka stručna sprema stečena u visokoj školi strukovnih studija u oblasti ugostiteljstva/turizma;
3) deset bodova, ako je u pitanju visoka stručna sprema stečena na fakultetu.
Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima potpun zahtev koji je ranije podnet.
Pertović Snežana,savetodavac za agoekonomiju

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.300 sekundi
Powered by Kunena Forum