Dokumenta uz zahtev za odobravanje projekta-Mera 7 i seoski turizam -R.Širtov

Više
07 jul 2020 12:56 - 07 jul 2020 13:06 #42104 od Širtov Robert
MERA 7 se odnosi na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja posebno u ruralnim sredinama i od posebnog značaja je za razvijanje porodičnog biznisa.Prednost je I podatak da poljoprivredno gazdinstvo se registruje u skladu sa odredbama Zakona o turizmu na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate.
Uz zahtev za odobravanje projekta,dostavlja se sledeća dokumentacija:
1) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre, zapreduzetnike i privredna društva;
2) poslednji javno objavljeni bilans stanja;
3) poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.
Za investicije u izgradnju objekata,dostavlja se i:
1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje radova
2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova, koji glase isključivo na ime podnosioca zahteva, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova
Za investicije u izgradnju i/ili opremanje objekata, dostavlja se i izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti
ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar
nepokretnosti.
Ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije u opremanje objekta, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sazakupodavcem odnosno ustupiocem - fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, sa rokom važenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, a koji je upisan u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za zakupodavca, odnosno ustupioca.
Ako je predmet investicije oprema koja se ugrađuje u objekat, dostavlja se i građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova ili dozvola za upotrebu za taj objekat u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.
Robert Širtov DVM sci
Last edit: 07 jul 2020 13:06 by Širtov Robert.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.464 sekundi
Powered by Kunena Forum