ИПАРД МЕРА 7 – ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА

Više
04 maj 2020 11:33 #41060 od Đorđević Ana
ИПАРД МЕРА 7 – ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И
РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА (СЕКТОР РУРАЛНОГ ТУРИЗМА)

Корисници ИПАРД подршке су лица са пребивалиштем/седиштем на териотрији региона Београда, Војводине, Шумадије и Западне Србије, односно Јужне и Источне Србије.
Потенцијални корисник у моменту подношења захтева за одобравање пројекта може да се бави угоститељском делатношћу, односно пружањем угоститељских услуга, или може да започне бављење/пружање по завршетку реализације инвестиције (пре подношења захтева за исплату ИПАРД подстицаја).
Укупан број индивидуалних лежајева у свим категорисаним угоститељским објектима за смештај које корисник ИПАРД подршке може да има на територији Републике Србије, не сме да буде већи од 30 у моменту подношења захтева за одобравање пројекта, као и у моменту подношења захтева за исплатуИПАРД подстицаја.
У тренутку подношења Захтева за одобравање пројеката потребно је да је корисник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода. Препорука је да се ова информација увек провери пре подношења захтева, јер се може десити да корисник није информисан да има нека заостала дуговања.
У тренутку подношења Захтева за одобравање пројеката потребно је да је корисник измирио сва евидентирана доспела дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита.
Корисник може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 5.000 евра, а највише 300.000 евра јавне подршке по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције. ИПАРД подстицаји се утврђују у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције.
Нови објекат који је предмет инвестиције у изградњу може да се гради на катастарској парцели која је у власништву, односно сувласништву потенцијалног корисника. Уколико је у питању сувласништво, потенцијални корисник мора добити сагласност осталих сувласника за изградњу, а сву документацију прибавити искључиво на своје име.
Инвестиција се може реализовати из сопствених средстава или из позајмљених извора финансирања (нпр. кредит банке), а тек након што корисник у целости реализује инвестицију из средстава које је обезбедио, шаље Управи за аграрна плаћања захтев за исплату ИПАРД подстицаја, чиме врши повраћај уложених средстава у одређеном проценту.
За све инвестиције чија је вредност до 10.000 евра потребно је прикупити једну понуду, а за све инвестиције чија вредност прелази 10.000 евра потребно је прикупити три понуде, које су међусобно упоредиве.
Ана Ђорђевић, дипл.инж.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.374 sekundi
Powered by Kunena Forum