Припрема за ИПАРД Меру 5 - LEADER приступ

Više
09 mar 2020 08:44 #40647 od Zdravković Zorica
LEADER приступ (фр. Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale) је иновативни приступ ЕУ заснован на стратегијма руралног развоја које су донете и спроведене на локалном нивоу од стране локалних актера, уз подршку релевантних институција. Овај приступ омогућава добијање иновативних одговора на препреке у испуњавању потреба руралних заједница, јер је прилагођен развоју малих територија које се карактеришу заједничком традицијом, локалним предностима и слабостима, као и посебним потребама становништва у одређеном подручју.

ИПАРД Програмом планирано је пружање подршке за LEADER приступ, како кроз Меру 5 (Спровођење Локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ), чија акредитација ће бити започета крајем 2020. године, тако и кроз Меру 9 (Техничка помоћ).

Рад на LEADER приступу у Србији започет је 2007. године, а до данас је реализовано више пројеката. Како би локални актери добили могућност да реализују активности за унапређење локалне средине неопходно је формирати Партнерство/ЛАГ и израдити Локалну стратегију рурарлног развоја (ЛСРР).

Партнерство/ЛАГ је удружење грађана, регистровано у складу са Законом о удружењима, које обухвата представнике јавног, приватног и цивилног сектора одређеног руралног подручја, и коме је у статуту, као један од циљева оснивања,наведена имплементација ЛСРР по LEADER приступу.

ЛСРР је планско-развојни документ, који припрема и спроводи Партнерство за територијални рурални развој /Локална акциона група (ЛАГ). ЛСРР се израђује за рурално подручје које обухвата Партнерство/ЛАГ, за одређени програмски период, при чему ће прве ЛСРР бити израђене за период до 2023. године.

У циљу припреме за подршку LEADER приступу кроз ИПАРД Програм, МПШВ је покренуло посебну подстицајну меру за коју се средства обезбеђују из националног буџета. Формирање Партнерстава и израда стратегије у 2020. години ће бити финансијски подржана новим Јавним позивом. Подстицај за оснивање Партнерства/ЛАГ и израду ЛСРР исплаћиваће се у износу од 100 %, до максимално 800.000,00 динара. У циљу квалитетне припреме и спровођења Локалних стратегија руралног развоја, МПШВ припремило је Водич који садржи практична упутства и информације намењенe свим заинтересованима за локални развој руралних подручја у Србији кроз LEADER приступ, који је доступан на сајту министарства.

Зорица Здравковић, саветодавац за агроекономију

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.489 sekundi
Powered by Kunena Forum