Značenje pojedinih izraza u IPARD pravilnicima - Dejan Stefanović

Više
20 dec 2019 10:23 - 20 dec 2019 10:25 #39615 od Stefanović Dejan
Pojedini izrazi upotrebljeni u pravilniku o IPARD podsticajima imaju sledeća značenja:

1) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja;
2) nova oprema, mašina, odnosno mehanizacija proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu;
3) izgradnja jeste izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, odnosno adaptacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;
4) skriveni radovi jesu radovi koji se izvode tokom realizacije investicije i koji se u kasnijim fazama zbog prirode ili načina izvođenja ne mogu kontrolisati na licu mesta;
5) objekat koji je predmet investicije u fizičku imovinu jeste zatvoreno skladište i to: specijalizovano skladište i hladnjača, rezervoar i cisterna, poljoprivredna zgrada i to staja za stoku i živinarnik, zgrada za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredni silos, poslovna zgrada - upravna zgrada, ostale poljoprivredne zgrade - zgrada za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, kao i prateći ekonomski objekat za gajenje domaće životinje i to ispust za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka i objekat za skladištenje osoke u skladu sa zakonom kojim se
uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se propisuje klasifikacija objekata, a koji se nalazi na području Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj;
6) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj i pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
7) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije i to: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
8. ostali usevi jesu žitarice i industrijsko bilje i to: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan i konoplja.
9) predračun jeste profaktura, predugovor ili druga vrsta ponude koja sadrži: naziv i sedište dobavljača; datum izdavanja; naziv proizvođača, godinu proizvodnje i tip, odnosno model mašine ili mehanizacije; ukupnu cenu; podatke o porezu na dodatu vrednost; način i rok isporuke, kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;
10) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje predračun, odnosno račun za nabavku predmeta investicije;
11) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici,vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su
povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
12) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata, kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, u skladu sa IPARD programom i posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

Dejan Stefanović
PSSS Negotin
Last edit: 20 dec 2019 10:25 by Stefanović Dejan.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 1.261 sekundi
Powered by Kunena Forum