Osnove IPARD II programa - Dejan Stefanović

Više
17 dec 2019 13:44 - 17 dec 2019 13:51 #39570 od Stefanović Dejan
Za IPARD II program je karakteristično da je veoma zahtevan i potrebno je pribaviti obimnu dokumentaciju i obaviti detaljne pripreme.
Ukoliko poseduje neophodna znanja i veštine, svaki podnosilac može samostalno da pripremi zahtev za odobravanje projekta, zahtev za isplatu podsticaja, ili zahtev za izmenu odobrenog projekta.
Podnosilac ne mora sam da preduzima sve aktivnosti vezane za podneti zahtev, već može ugovoriti stručnu pomoć preduzetnika ili privrednog društva registrovanog za pružanje konsultantskih usluga. Takođe, za pripremu tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom, podnosilac može angažovati potrebne stručnjake – arhitekte, inženjere, odnosno druge preduzetnike i pravna lica registrovana za obavljanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.
U slučaju da se podnosilac odluči na angažovanje konsultanta, odnosno drugih stručnih lica važno je da ima u vidu da ovaj trošak spada u prihvatljive troškove, odnosno za isti se, prema propisanim kriterijumima može ostvariti IPARD podsticaj.
Podršku u pripremi zahteva za odobravanje projekta i zahteva za odobravanje isplate pružaju i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije koje su prošle obuku MPŠV, a imaju i dobro razvijenu mrežu ( www.psss.rs/psss.html ). Takođe, na raspolaganju je i podrška UAP ( uap.gov.rs/ ) i MPŠV ( www.minpolj.gov.rs/ ).

Iz IPARD II programa se ne finansira čitava investicija, već korisnik može da računa na odgovarajući procenat kofinansiranja iz sredstava EU i budžeta Republike Srbije, dok ostatak sredstava mora da obezbedi iz sopstvenih izvora ili iz kredita poslovnih banaka.

Da bi ostvarili sredstva iz IPARD II programa potencijalni korisnici nakon odobravanja projekta najpre sami finansiraju celu odobrenu investiciju, a tek nakon završenog postupka pred UAP mogu da očekuju IPARD podsticaj. Sredstva obezbeđuju iz sopstvenih izvora ili iz kredita poslovnih banaka
Treba uvek imati na umu da investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren (osim opštih troškova).
Korisnik je takođe dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku petogodišnjeg perioda nakon isplate podsticaja prihvata kontrole i daje na uvid dokumentaciju vezanu za odobreni projekat ovlašćenim licima.

Trenutno se IPARD II program sprovodi kroz dve mere:

Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – značajnom podrškom investicijama u materijalna sredstva i tehnička poboljšanja (izgradnja objekata i nabavka poljoprivredne mehanizacije) povećava se produktivnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje.

Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva: kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, povećava ukupne performanse sektora i doprinosi dostizanju potrebnih EU standarda.

U toku je priprema proceduralnog okvira za akreditacije sledećih mera:

Mera 7 – Diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja: ima za cilj povećanje stepena razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, uz mogućnost stvaranja novih radnih mesta, što će direktno uvećati prihod gazdinstava.

Mera 9 – Tehnička pomoć: mera podržava tehničku pomoć i troškove u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj ove mere jeste da pomogne u sprovođenju i nadzoru programa, kao i u njegovoj eventualnoj izmeni.

Mera 4 – Mere u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, klime i organske proizvodnje: osnovni cilj mere je sticanje iskustva u sprovođenju i uvođenje metodologija i praksi EU u ovaj sektor.

Mera 5 – Priprema i implementacija Lokalnih razvojnih strategija (LEADER pristup): treba da doprinese razvoju civilnog društva i jačanju socijalnog dijaloga unutar ruralnih sredina. Podrška dobrom upravljanju, podsticanje zapošljavanja i razvoj ljudskog kapitala, uz sprovođenje mere kroz lokalna partnerstva, doprinosi održivom razvoju ruralnih područja.
Last edit: 17 dec 2019 13:51 by Stefanović Dejan.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.901 sekundi
Powered by Kunena Forum