ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА ЗА ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЕРУ 3

Više
14 dec 2019 14:07 #39533 od Pavlović Goran
2. ОПШТИ ТРОШАК 2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте, инжењере и друге консултантске накнаде; 2.2. Трошкови израде студија о процени утицаја на животну средину; 2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге); 2.4. Трошкови припреме студија изводљивости и осталих студија везаних за пројекат/бизнис план ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ 4. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 4.1. Припремни радови 4.2. Рушење и демонтажа 4.3. Земљани радови 4.4. Бетонски радови 4.5. Армирано-бетонски радови 4.6. Инсталатерски радови 4.7. Столарски радови 4.8. Зидарски радови 4.9. Изолациони радови 4.10. Кровнопокривачки радови 4.11. Готове конструкције и елементи 4.12. Противпожарни резервоари и хидрантске мреже 5.2. ЗАНАТСКИ РАДОВИ 5.1. Лимарски радови 5.2. Столарски радови 5.3. Браварски радови 5.4. Стаклорезачки радови 5.5. Гипсани радови 5.6. Подне и зидне облоге 5.7. Каменорезачки радови 5.8. Керамички радови 5.9. Подополагачки радови 5.10. Молерски радови и тапацирање 5.11. Фасадни радови 6. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 6.1. Електро-инсталациони радови 6.2. Водоводни и канализациони радови 6.3. Гасне инсталације 6.4. Инсталације централног грејања 6.5. Инсталације противпожарних резервоара и хидрантске мреже 8. ПЕЈЗАЖНИ РАДОВИ И ПРИЛАЗНИ ПУТЕВИ 8.1. Уређење екстеријера 8.2. Изградња унутрашњих путева 8.3. Потпорни и заштитни зидови 8.4. Асфалтирање
Goran Pavlovic, savetodavac

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.514 sekundi
Powered by Kunena Forum