Прихватљиве инвестиције у сектору грожђа за ИЗГРАДЊУ кроз V Јавни позив ИПАРД

Više
19 nov 2019 14:05 #39254 od Anđelković Stefanija
Прихватљиве инвестиције у сектору грожђа за *ИЗГРАДЊУ* кроз V Јавни позив ИПАРД програма:

1. Изградња мрежаника и/или стакленика и објеката за чување, умножавање и тестирање садног материјала; укључујући објекат/простор за припрему резница за калемљење, калемарница, стратификала са грејним телима, стаклара и пластеника за расадничарску производњу; објеката (хладњача, односно комора са контролисаном атмосфером) за чување садног материјала; укључујући објекат/простор за инсталацију вентилације, климатизације и грејања; противпожарни резервоари и хидрантска мрежа; пратећи енергетски објекти, укључујући и изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем.

2. Изградња објеката за складиштење (укључујући ULO хладњаче) стоног грожђа, укључујући просторе/објекте за: сортирање, паковање и обележавање, смештај машина и опреме, као и објеката за хлађење винског грожђа након бербе, а пре прераде; укључујући и изградњу дренажног система и система за снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење генератора) и канализациони систем.

3. Изградња система за наводњавање, укључујући и микро-резервоаре, копање бунара, регулацију водозахвата који користе подземне воде (црпљење воде из извора, бунара) и површинске воде (из река, језера и акумулација).

4. Изградња система противградне заштите у виноградима: противградна мрежа, носачи за противградну мрежу, рачунарска опрема.

5. Изградња ограда око засада.

6. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из обновљивих извора за коришћење на газдинству: соларне енергије, енергије ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу.

7. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у власништву газдинства.

8. Изградња управне зграде са пратећим објектима производних капацитета (канцеларије, просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију, као и средстава за заштиту биља).

дипл.инж.агроекономије Стефанија Анђелковић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.500 sekundi
Powered by Kunena Forum