ИПАРД Мера 7: Легитимни корисници, критеријуми прихватљивости и висина помоћи

Više
04 nov 2019 12:33 #39123 od Onć Jovanović Eleonora
ИПАРД Мера 7: Легитимн икорисници, критеријуми прихватљивости и висина помоћи


Општи циљеви донација ИПАРД Мера 7 „Диверзификација пoљoпривредних газдинстава и развoј пoслoвања“су подизање нивоа диверсификације и развоја економских активности у руралним подручјима кроз развој пословних активности, са могућношћу отварања нових радних места и директно повећање прихода фарми и домаћинства а такође и побољшање квалитета живота у руралним подручјима и на тај начин смањење расељавања руралних подручју.
Легитимни корисници средстава: могу да конкуришу регистровани пољопривредници или чланови пољ. газд. Која се баве пољопривредним или непољопривредним активностима на селу; Микро и мала приватна правна лица из руралних подручја – у складу са Законом о рачуноводству РС (СГ РС бр./2013 и његове накнадне измене).
Специфични критеријум прихватљивости је да максимални број лежајева буде до 30 по регистрованом кориснику.
Општи критеријуми прихватљивости:
• Инвестиција мора бити у складу са релевантним националним стандардима;
• Корисник мора бити регистрован у складу са одредбама Закона о туризму (СГ РС бр 36/2009, 88/2010, 99/2011 и његове накнадне измене) на крају реализације инвестиције, а пре коначне исплате;
• За инвестиције преко 50.000 евра неопходан је комплетан бизнис план у складу са формом ИПАРД Агенције, док је за инвестиције испод 50.000 евра потребна поједнпстављена верзија бизнис плана;
• Подносилац захтева доставља потписану изјаву да није поднео захтев за исту инвестицију из других јавних извпра финансирања и треба да докаже да нема дуговања према држави (измирен порез и социјална давања). Инвестиције за које су одобрена средства морају се користити за ту намену најмање 5 година након коначне исплате од стране ИПАРД агенције.
Висина помоћи – удео јавне подршке износи до 65% вредности инвестиције (укупних прихватљивих трпшкова). Минимални износ инвестиције је 5.000 евра а максимални 300.000 евра. Висина јавне подршке коју корисник може добити је 400.000 евра из ИПАРД II програма. Корисник може пријавити максимум три апликације током трајања програма.


ПССС Падинска Скела
Мр Елеонора Онћ Јовановић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.578 sekundi
Powered by Kunena Forum