USLOVI ZA OSTVARENJE SREDSTAVA PO OSNOVU IPARD II , MERA 7 –mr Anka Kačarević

Više
24 okt 2019 09:59 #39025 od Kačarević Anka
U okviru IPARD II programa EU u u Srbiji, mera 7 trenutno nije aktivna. Ova mera odnosi se na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i unapređenje poslovanja na samom gazdinstvu,a treba da doprinese poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima i smanjenju raseljavanja ruralnih područja.
Budući korisnici ove mere moraju da ispune finansijske i regulativne uslove, što znači da moraju biti registrovani u skladu sa odredbama Zakona o turizmu (SG RS br 36/2009, 88/2010, 99/2011 i njegove naknadne izmene) na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate. Takođe, sva dugovanja za poreze i socijalno osiguranje moraju biti izmirena u momentu podnošenja zahteva.
U slučaju da je korisnik pravno lice, mora dokazati da račun nije blokiran u trenutku podnošenja zahteva i da nije bio u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja prijave.
Korisnik dostavlja i potpisanu izjavu da nije aplicirao za isto ulaganje kod drugih EU i državnih fondova.
Treba naglasiti da korisnici ovih sredstava treba da posluju u skladu sa nacionalnim standardima, a investicija takođe mora biti u skladu sa nacionalnim standardima.
Prilikom izrade poslovnog plana, treba voditi računa da je projekat ekonomski održiv, što znači da prikazuje pozitivno povećanje prihoda od proizvodnje.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.447 sekundi
Powered by Kunena Forum