Неприхватљиви трошкови у оквиру ИПАРД програма

Više
25 dec 2018 10:41 #35461 od Hrkalović Dane
Неприхватљиви трошкови у оквиру ИПАРД II програма су:

-Порези, укључујући порез на додату вредност;
-Царине и увозне дажбине, или неке друге дажбине;
-Куповина, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва, осим ако одредбама ИПАРД II програма није другачије одређено;
-Казне, финансијски пенали и трошкови парничења
-Трошкови пословања, осим када је то оправдано природом мере ИПАРД II програма;
-Половна механизација и опрема;
-Банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови;
-Трошкови конверзије, трошкови и губици у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и други чисто финансијски трошкови;
-Доприноси у натури;
-Куповина пољопривредних производних права, животиња, једногодишњих биљака и њихова садња;
-Било какви трошкови одржавања, амортизације или закупа, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма;
-Било какав трошак и било каква плаћања настала од стране државне администрације приликом управљања и спровођења помоћи, односно трошкови управљања и оперативне структуре и, посебно, режијски трошкови, трошкови закупнине и плате за запослене у оквиру активности управљања, спровођења, надзора и контроле, осим у случајевима када то оправдава природа мере ИПАРД II програма.

Уколико Комисија јасно и изричито не одлучи другачије, следећи трошкови се такође сматрају неприхватљивим:
-Трошкови пројеката који су, пре завршетка, наплаћени корисницима или учесницима, осим уколико примљене надокнаде нису одузете од трошкова који се потражују;
-Промотивни трошкови, осим оних који су од заједничког интереса;
-Трошкови корисника, који у структури власништва има више од 25% јавног капитала, осим уколико Комисија другачије не одлучи у специфичном случају на основу оправданог захтева поднетог од стране српских власти. Комисија ће о томе одлучити у року од три месеца након пријема захтева. Изузеће није применљиво на инфраструктурне трошкове, LEADER приступ или људски капитал.
Дане Хркаловић
ПССС Пожаревац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.350 sekundi
Powered by Kunena Forum