Прихватљиви трошкови у оквиру Мере 3 ИПАРД програма

Više
24 dec 2018 13:21 #35430 od Hrkalović Dane
Прихватљиви трошкови у оквиру Мере 3 су:

-изградња (изградња, грађење, доградња) или побољшање (реконструкција, санација или адаптација) непокретне имовине у складу са законом којим се уређује планирање и изградња,
–куповина новe опреме, машина и механизације, укључујући компјутерске програме који омогућавају производне процесе,
–општи трошкови - трошкови настали за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја.

Прихватљиви трошак је трошак спровођења финансиране активности и мора да се односи на исплате које изврши подносилац захтева, односно корисник ИПАРД подстицаја. Доказује се рачунима и другим рачуноводственим документима у складу с важећим прописима. Прихватљиви трошак се израчунава када се од укупног износа прихватљиве инвестиције одбије износ неприхватљивих трошкова, у које спада и порез на додату вредност (ПДВ). Наведени трошкови сматрају се прихватљивим до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја.
Дане Хркаловић
ПССС Пожаревац

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.275 sekundi
Powered by Kunena Forum