Administrativna obrada zahteva za odobravanje IPARD projekta - PSSS Leskovac

Više
21 nov 2017 13:00 - 21 nov 2017 13:01 #30725 od Ristić Igor
Uprava за agrarna plaćanja vrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje projekta, proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev i uvidom u službene evidencije. Zahtev za odobravanje projekta koji nije podnet od strane lica iz člana 3. ovog pravilnika, preuranjen, neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Ponude

Ponuda iz ovog pravilnika naročito sadrži:

1) naziv, sedište i matični broj dobavljača;

2) naziv, sedište i matični broj, ako je podnosilac zahteva privredno društvo, zemljoradnička zadruga i preduzetnik, odnosno ime, prezime, prebivalište i JMBG ako je podnosilac zahteva fizičko lice;
3) tehničko - tehnološke karakteristike za robu, radove i usluge koji čine predmet investicije, odnosno predmer i predračun radova za izgradnju, pri čemu svaka stavka u ponudi mora da sadrži: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu ponude uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos PDV-a izražene u dinarima, odnosno u evrima za strane dobavljače, kao i da sadrži podatake o osnovnom modelu i dodatnoj opremi;
4) rok važenja ponude;
5) broj, datum i mesto izdavanja ponude;
6) overu dobavljača;
7) izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je predmet ponude nova i neupotrebljavana roba;
8 naziv proizvođača i zemlja porekla opreme, radova i usluga;
9) izjavu dobavljača pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je zemlja, odnosno teritorija porekla opreme, radova i usluga zemlja, odnosno teritorija iz člana 5. stav 1. tač. 12) i 13) ovog pravilnika;
10) garantne uslove;

11) uslove i način plaćanja;

12) obaveze dobavljača u vezi isporuke.

Podaci iz prikupljenih ponuda treba da budu u skladu са podacima koji su navedeni u poslovnom planu.

Pravilnik za mere M-1 M-3 možete preuzeti sa adese www.psssle.com/publikacije/viewcategory/12-pravilnici

Igor Ristić, mast. inž.
Last edit: 21 nov 2017 13:01 by Ristić Igor.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.508 sekundi
Powered by Kunena Forum