Неприхватљиви трошкови у Мери 1 ИПАРД подстицаја

Više
02 nov 2017 08:22 #30574 od Gačić Marina
У оквиру Мере 1 ИПАРД подстицаји не могу да се остваре за:
- порезе, укључујући ПДВ,
- царине, увозне и друге дажбине,
- куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва,
- казне, финансијске пенале и судске трошкове,
- трошкове пословања,
- половну механизацију и опрему,
- банкарске трошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове,
- трошкове конверзије, трошкове и губитке у погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове,
- доприносе у натури,
- трошкове одржавања, амортизације или закупа,
- набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације или цесије или набавку на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга,
- набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем.
саветодавац Марина Гачић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.536 sekundi
Powered by Kunena Forum