Zaštita leske

Više
04 avg 2022 08:17 #51698 od Dželatović Slavica
Vizuelnim pregledom zasada leske uočeno je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i prisustvo zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Uočeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma ovih štetočina kako na listu tako i na plodu.
Zbog intenzivnog razvoja ovih štetočina i plodova leske koji su još uvek osetljivi na ishranu ovih insekata, proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje zasade i ukoliko uoče prisustvo ovih štetočina izvrše hemijski tretman nekim od sledećih insekticida:
-Polux (a.m. deltametrin) u koncentraciji 0,05% ili
-Kozak (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.
Preporuka je da se tretman izvrši u ranim jutarnjim satima kako zbog činjenice da su navedeni insekticidi iz grupe piretroida koji su jedini efikasni u suzbijanju ovih štetočina isparljivi na visokim temperaturama tako i zbog same štetočine koja je najmirnija i prisutna u krošnji u tim satima.
Takođe, vizuelnim pregledom zasada na manjem broju biljaka uočeno je prisustvo simptoma pepelnice leske (Phyllactinia corylea). Trenutne vremenske prilike, toplo i suvo vreme pogoduju razvoju ovog patogena, te se proizvođačima preporučuje da ukoliko uoče prisustvo simptoma izvrše hemijski tretman nekim od fungicida:
-Topas 100EC (a.m. penkonazol) u koncentraciji primene 0,04% ili
-Systhane 240EC (a.m.miklobutanil) u koncentraciji primene 0,015-0,02%.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.370 sekundi
Powered by Kunena Forum