KOROVI U STRNIM ŽITIMA – SUZBIJANJE-Sanja Popović PSSS Šabac

Više
17 mar 2022 14:01 #49790 od Sanja
Suzbijanje korova u strnim žitima je važno iz dva razloga:
1.Visoka populacija bilo koje vrste korova utiče na prinos strnih žita
2.Korovi prilepača, vijušac, palamida… otežavaju kombajniranje i šire se u narednoj godini ukoliko za setvu koristimo „seme“ sa tavana..
Postoje određeni kriterijumi koji moraju biti zadovoljeni u suzbijanju korova u strnim žitima :
-Da su korovi nikli – obzirom da herbicidi za suzbijanje korova u strnim žitima deluju samo na ono što je niklo
-Brojnost – gustina niklih korova
-Vrste korova koje upućuju na izbor herbicida
-Faza razvoja useva
Obzirom da na njivama imamo značajan broj korova , sigurno da će potreba za suzbijanjem ovog proleća biti veća. Prezimeli korovi su po habitusu prilično veliki ali herbicidi koji se nalaze na tržištu uspešno ih mogu suzbiti. Dominiraju slačica, mišjakinja, palamida…
Herbicide koji se primenuju u suzbijanju korova u strnim žitima možemo podeliti u dve grupe:
1.Manje zahtevni herbicidi – njihova primena nije vezana za porast biljaka, tolerantniji su na niže temperature i imaju širi spektar delovanja kada su korovi u pitanju, uključujući prilepaču, palamidu, poponac, kamilica, mišjakinja… U ovu grupu spadaju herbicidi Sekator OD, Biathlon 4D + okvašivač Dash. Herbicidi sa užim spektrom delovanja Laren max (slabije delovanje na prilepaču), Granstar (slabije delovanje na palamidu, ne deluje na prilepaču).Herbicidi koje treba primenjivati na površinama gde je prisutna prilepača koju odlično suzbijaju su Lontrel, Tomigan, Lodin, Bonaca ( slabije delovanje na bulku, mrtvu koprivu, čestoslavca).Tu su i herbicidi najčešće korišćeni u suzbijanju korova u strnim žitima i njihova primena nije vezana za fenofazu razvoja useva strnih žita (herbicidi sa aktivnom materijom metsulfuron – metil) Mezzo, Meteor, Metmark, Tezis… Ne deluju na prilepaču, poponac, vijušac i da bi im se proširio spektar delovanja preporuka je da se kombinuju sa herbicidima a.m. fluroksipir. Za bolje delovanje može im se dodati okvašivač.Svi gore navedeni herbicidi mogu se primenjivati do faze zastavičara pšenice, što naravno nije stručna preporuka već suzbijanje raditi u ranim fazama razvoja pšenice dok korovi ne depresiraju razvoj pšenice I ne utiču na formiranje prinosa.
2.U drugu grupu spadaju zahtevniji herbicidi pri svojoj primeni, vezano za porast – fenofazu razvoja biljaka i njihova primena zahteva više temperature – hormonski herbicidi. Ova grupa herbicida se može primenjivati do faze prvog – drugog kolenca pšenice, na temperaturama iznad 10 stepeni.Tu su herbicidi sa aktivnim materijama: Aminopiralid – kalijum + Florasulam (herbicid Lancelot), Florasulam + 2,4- D (herbicid Mustang) … Herbicidi na bazi 2,4 D Maton, Monosan herbi, Monosan 500, Moto extra 850…
Prilikom primene fungicida zajedno sa herbicidima voditi računa o kompatibilnosti ove dve grupe pesticida. Zapažena je pojava fitotoksičnih simptoma na pšenici prilikom mešanja fungicida na bazi triazola i herbicida na bazi fluoksipira.Herbicidi sa aktivnom materijom metsulfuron – metil ne smeju se mešati sa insekticidima sa a.m hlorpirifosa. Posle žetve pšenice i ječma ne sme se sejati povrće. Za setvu šećerne repe i povrća obavezno je duboko oranje za narednu godinu.
Prilikom izbora herbicida za primenu u ječmu voditi računa da to budu selektivniji i manje zahtevni herbicidi jer je ječam osetljiviji na primenu herbicida kada je u pitanju fenofaza i temperature pri primeni.

PSSS Šabac, Sanja Popović savetodavac za zaštitu bilja

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.519 sekundi
Powered by Kunena Forum