Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Više
15 mar 2022 09:10 #49742 od Karapandžić Bojana
Ova grinja je crvolikog oblika tela i veoma malih dimenzija. Dužina tela odraslih jedinki je oko 115 do 130 mikrona. Štetočina prezimi kao odrasla ženka u kolonijama, u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U proleće, sa kretanjem vegetacije, kada srednja dnevna temperatura dostigne 11ºC, dolazi do aktivacije prezimljujućih jedinki. Njihova aktivnost koja je u početku usporena, sa porastom temperature se intenzivira. Grinje najpre nastanjuju vršni deo pupoljaka maline, da bi kasnije migrirale na mlade listove. Na njima se hrane sisanjem biljnih sokova. Sa porastom temperature ishrana je intenzivnija. Do polaganja jaja dolazi kada srednja dnevna temperatura dostigne 25ºC. Jedna ženka tokom jednog meseca može da položi i do 80 jaja. Dužina životnog ciklusa eriofidne grinje lista maline, odnosno razvoj od jajeta do odrasle jedinke, može trajati od 7 do 14 dana. Tokom vegetacije dolazi do razvoja većeg broja generacija ove štetočine koje se međusobno preklapaju. Na kretanje grinja tokom leta utiču i vetar i insekti.
Direktne štete nastaju usled ishrane grinja, a manifestuju se u vidu hlorotičnog šarenila listova, odnosno pojave svetlozelenih mrlja koje se šire i zahvataju veći deo površine lista.Uočava se i deformacija listova uz povijanje lisnog nerva na dole. Može doći i do kovrdžanja mladih listova i sušnja vršnih izbojaka. Pri jačem napadu dolazi do gubitka maljavosti sa naličja listova i podizanja lica lista u vidu mehurova. Šarenilo listova slično je simptomima nastalim usled virusnih infekcija. Promene se uočavaju i na plodovima. Loša je oplodnja i razvoj plodova, neujednačena obojenost i njihovo dozrevanje. Ova grinja može biti i vektor nekih virusnih oboljenja maline (indirektne štete).
Sa kretanjem vegetacije treba obavljati vizuelne preglede rodnih pupoljaka u cilju utvrđivanja prisustva grinje. Suzbijanje prezimljujućeg imaga sprovodi se pre početka polaganja jaja. U tu svrhu može se primeniti preparat na bazi abamektina u kombinaciji sa mineralnim uljem. Tokom vegetacije treba nastaviti sa redovnim vizuelnim pregledima, u cilju provere prisustva i brojnosti štetočine, time i utvrđivanja potrebe za izvođenje još jednog tretmana. On mora biti obavljen najkasnije pred početak cvetanja. Za suzbijanje eriofidne grinje maline mogu se primeniti i preparati na bazi etoksazola i spirodiklofena. Po završetku berbe, takođe treba proveravati prisustvo grinje, te po utvrđivanju njenog prisustva sprovesti hemijski tretman.

Bojana Karapandžić, dipl.inž.polj.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.405 sekundi
Powered by Kunena Forum