Skladišne bolesti jabuke - koordinator S.Šućević

Više
28 dec 2021 11:00 #48517 od Šućević Svetlana
Colletotrichum spp. (Gloeosporium spp.) ili gorka trulež plodova je gljiva koja predstavlja glavni problem kod skladištenja i ĉuvanja plodova jabuke. Zaraza jabuke ovim parazitom nastaje tokom vegetacije, većinom dva meseca pred berbu, ali simptomi se zapažaju tek nakon skladištenja. Simptomi na uskladištenim plodovima se pojavljuju u vidu svetlo smeđih okruglih pega koje se s vremenom povećavaju i postaju utonule u sredini. Nakon što pege dostignu 2 cm, na njihovoj površini se pojavljuju plodonosna tela koja su kružno raspoređena po površini pege i u obliku su sitnih taĉkica, što predstavlja tipiĉni simptom ovog parazita . Ispod pega se nalazi tkivo svetlosmeđe boje, gorkog ukusa i mekano, po ĉemu je gljiva i dobila ime. Gljiva uglavnom prezimljava u mumificiranim plodovima u zasadima . Penicillium expansum L. ili meka trulež plodova se razvija u skladištu na mestima oštećenja od udaraca, uboda štetočina i dr. Pege su u poĉetku vodenaste, svetlo ili tamnije crvenkasto-smeđe boje te je bolesni deo oštro odeljen od zdravog. Unutar lezija se pojavljuju bele promene koje s vremenom postaju zelenkasto-plave kada spore sazru . Monilinia fructigena ili smeđa trulež plodova jabuke se javlja na plodovima u obliku smeđih pega ispod koje se nalazi meso smeđe boje. Pege se šire i zahvataju sve veću površinu ploda te se nakon nekog vremena na pegama razviju žuto smeđi jastuĉići koji su obiĉno poredani u koncentriĉne krugove. Oboleli plodovi postepeno trunu, ostaju na stablu ili padaju na tlo te ti plodovi predstavljaju izvor zaraze za sledeću godinu. Gljivica prezimi u zaraženim plodovima. Na mumificiranim plodovima se sledeće godine razvijaju jastuĉići koji imaju veliki broj konidija koje nošene kišom i vetrom dospevaju na plod i klijaju u micelij koji preko rane prodire u plod. Plodovi mogu biti zaraženi od faze zametanja pa do faze berbe, a i kasnije se mogu zaraziti u skladištu. Ova bolest nanosi ogromne štete koje mogu uništiti 50% pa ĉak do 75% roda. Bolest karakteriše tipiĉni koncentriĉni krugovi na zaraženom plodu . Kod zaštite jabuke od skladišnih bolesti pre svega mora se smanjiti mogućnost oštećenja plodova putem štetočina, ptica, vetara i dr.. Potrebno je u proleće skupiti sve mumificirane plodove I uništiti ih, jer su oni izvor zaraze. Skladište se mora održavati ĉistim uz prihvatljivu temperature i vlagu. Hemijsku zaštitu za skladišne bolesti treba primeniti 2-3 meseca pre berbe jabuka. Aktivne materije koje su se pokazale dobre u zaštiti su ciprodinil, trifloksistrobin, kaptan i piraklostrobin. Kod tretiranja jabuke protiv skladišnih bolesti vrlo je važno paziti na karencu.

Izvor PSSS Novi Pazar
Svetlana Šućević

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.266 sekundi
Powered by Kunena Forum