Kalifornijska štitasta vaš (Q. perniciosus) jabuke-koordinator S.Šućević

Više
20 dec 2021 15:08 #48349 od Šućević Svetlana
Kalifornijska štitasta je jedna od najznačajnijih štetočina jabuke ali može da se javi i na kruški, breskvi, trešnji, šljivi. Otkrivena je u voćnjacima jabuka na sortama Zlatni delišes, Ajdared. Ova štetočina sisanjem soka slabi i iscrpljuje napadnute biljke, što dovodi do sušenja rodnih grana, dok pri jačem napadu može doći do propadanja celog stabla. Najpre se suše vrhovi grana, a kasnije i deblje grane. Na deblu, granama i plodovima se javljaju okruglasti štitovi, sa koncentričnim krugovima. Na mladim sadnicama se štitovi obično javljaju neposredno iznad mesta kalemljenja, a na starijim na vrhovima grana. Ako se vaši rano pričvrste za plod, on ostaje mali, neupadljiv i lošeg ukusa. Na velikim plodovima nastaju crveni oreoli oko mesta pričvršćivanja. Ova štetočina godišnje ima dve a ponekad tri generacije. Prezimljavaju larve ispod štitova vaši roditelja. Na proleće štetočina nastavlja razvoj. Pred kraj cvetanja jabuke se završava razvoj prezimljujućih insekata. Javljaju se krilati mužjaci koji žive dan – dva. Telo ženki se ispuni larvama, koje napuštaju telo ženke nakon mesec dana. Jedna ženka daje oko 400 potomaka. Nakon izlaska iz ženke, larve 7 do 8 sati traže pogodno mesto za pričvršćivanje za biljku. Čim se pričvrste, počinju da prave štit, koji ih dalje čuva od spoljašnjih uticaja i pesticida. Larve druge generacije mogu da se pričvrste i za plod i obično se javljaju tokom prve i druge dekade avgusta. U uslovima toplog vremena tokom septembra i oktobra razvija treću generaciju. Razvoj jedne generacije traje 35 do 40 dana. Kontrola i suzbijanje ove štetočine vrši se vizuelnim pregledom i lepljivim pojasevima. Hemijsko suzbijanje se obavlja u obliku zimskog prskanja ili primenom insekticida u vreme pojave larvi prvog stadijuma za vreme vegetacije . U zasadima u kojima se sprovodi redovna mera zaštite od ostalih štetočina , usput se uspešno smanjuje i zaraza kalifornijskom štitastom vaši .Tokom vegetacije period u kome su vaši bez štita je kratak, pa je time i period kada insekticidi mogu da deluju kratak. Suzbijanje je najbolje izvesti u fazi mirovanja.

PSSS Novi Pazar

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.353 sekundi
Powered by Kunena Forum