Tripsi- štetočine povrtarskih i ukrasnih biljaka- prenosioci virusa

Više
20 dec 2021 13:56 #48347 od Onć Jovanović Eleonora
Unazad nekoliko godina štete od tripsa su postale učestale, na povrću i ukrasnom bilju. Najčešće štete čine duvanov trips na luku i kupusu; kalifornijski trips na salatnim krastavcima, paprici tipa babura i hrizantemama i trips gladiole na gladiolama.
Razlog sve češće pojave tripsa se može tumačiti sledećim okolnostima: porastom trgovine biljkama i organima za reprodukciju, svežim povrćem, voćem i cvećem a takođe i gajenjem stranih vrlo osetljivih hibrida uz vrlo povoljne uslove sredine. Klimatski uslovi tokom letnjih meseci su postal veoma pogodni za razmnožavanju tripsa na nezaštićenim i osetljivim biljkama. Viroze najčešće pričinjavaju štete na paradajzu, paprici, krompiru, duvanu, krastavcu. Najznačajnijе viroznо oboljenjе na paradajzu i paprici је Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus).
Virus može da usvoji samo L1 i L2 larva а za usvajanje je potrebno od 15 min do 2 sata ishrane na zaraženoj biljci. Inkubacioni (latentni) period u larvama traje prosečno 3 -7 dana nakon čega postaju prenosioci virusa. Simptomi nisu dovoljni da bi se sa sigurnošću detektovati virus, а оni su različiti i značajno variraju zavisno od vremena infekcije, soja virusa, biljne vrste, sorte, starosti biljke, klimatskih prilika (temperatura i svetlost). Postoje specifični i nespecifični simptomi na biljkama, npr. Na paradajzu i paprici se ispoljavaju na stablu listu i plodu, a na salati na listu.
Suzbijanje tripsa:
Preventivne nepesticidne mere zaštite su gajenje otpornijih sorarta i hibrida, proizvodnja rasada u odvojenim lejama, uklanjanje korovskih biljaka u okolini useva, kao mogućih nosioca zaraze. U koliko se u usevu pojave obolele biljke, treba ih počupati i spaliti. Za proizvodnju rasada koristiti seme od poznatog dobavljača. Korišćenje feromona i lepljivih ploča utiče direktno na smanjenje brojnosti tripsa u vreme pojave larvi.
Hemijske mere pretpostavljaju primenu insekticida. Jedan ciklus razvoja tripsa koji traje oko 7-10 dana se odvija u zemljištu (stadijum pronimfe i nimfe) i zato su potrebna blok prskanja u razmaku 4-7 dana da se pokrije čitava generacija. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Prema izvorima EPPO-a mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije akrinatrin, alfa-cipermetrin, deltametrin i dr. Sistem prognoze u odnosu na piretroide daje prednost insekticidima na bazi aktivne materije spinosad (Laser 240-SC) u dozi 0,7 l/ha I formetanat-hidrohlorid (Dicarzol 50 SP) u dozi 1kg/ha.

mr Eleonora Onć Jovanović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.690 sekundi
Powered by Kunena Forum