Mogućnosti za sprečavanje širenja Monilinia fructicola posle berbe

Više
23 sep 2021 09:12 #47272 od Stojanović Dušan
U najvećem broju slučajeva razvoj simptoma oboljenja posle berbe je posledica latentnih infekcija u toku vegetacije, od momenta berbe do krajnjeg korisnika i zdravi plodovi koštičavih voćaka mogu da budu zaraženi vrstom M. fructicola. Do ostvarenja infekcije dolazi ako su ispunjena dva uslova: da patogen uspe da dospe u kontakt sa plodovima i da su uslovi sredine (vlaga i toplota) povoljni za ostvarenje infekcije. U skladu sa tim, potrebno je preduzeti mere koje će, ili onemogućiti dospevanje patogena do plodova, ili onemogućiti ostvarenje infekcije kreiranjem nepovoljnih uslova odnosno čuvanjem plodova na niskim temperaturama. Treba napomenuti da povređivanje plodova dodatno olakšava infekcioni proces, pa i o tome treba voditi računa.

Od mera za sprečavanje širenja patogena posle berbe najvažnije su sledeće:

• Proces berbe, transporta i skladištenja treba da bude strogo kontrolisan, a radnici obučeni za sve operacije koje obavljaju.
• Skladište i prostor na ulazu i oko skladišta treba da bude detaljno očišćen od svih trulih ostataka plodova koji mogu da budu značajan izvor zaraze jer na njima patogen preživljava neuporedivo duže nego na inertnim površinama. Pranje i dezinfekciju skladišta, transportnih sredstava, konteinera i druge ambalaže treba obaviti sredstvima koja su definisana za tu namenu.
• Berbu obaviti tako da među plodovima nema trulih, nagnječenih ili na drugi način oštećenih, a ubrane plodove što pre skloniti sa sunca i dopremiti do skladišta.
• Transportna sredstva treba da su čista, bez ostataka trulog voća. Zbog mogućnosti dospevanja spora na plodove tokom njihovog transporta u skladište, potrebno ih je pokriti nekim laganim čistim materijalom.
• Veoma je važno da plodovi što pre budu ohlađeni do temperature skladištenja i uneti u skladište.
• Kamioni za dug transport treba da budu ohlađeni pre utovara voća iz hladnjača, a utovar obavljen u što kraćem roku.
• Obezbediti konstantno praćenje temperature tokom višednevnog transporta na veliku udaljenost. Temperatura treba da je što bliža 0oC.

Mast. ing. polj. za zaštitu bilja Dušan Stojanović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.494 sekundi
Powered by Kunena Forum