Kupusni moljac – Plutella xylostella

Više
20 avg 2021 10:17 - 20 avg 2021 14:26 #46884 od Rilak Slađana
Povrće iz fam Brassicaceae (kupus, karfiol, brokoli) je izloženo velikom broju štetočinameđu kojima je kupusni moljac jedna od najčešćih. Ova štetočina kupusnjača je međunajtežim za suzbijanje jer vrlo brzo stiče rezistentnost prema insekticidima.Moljac kupusa ima 2-3 generacije godišnje, mali je leptir dužine oko 9mm. Prednjakrila su sivosmeđa sa beličastom talasatom prugom, dok su zadnja pepeljaste boje sa dugimresama. Jaja su sitna, ovalna i najčešće se nalaze položena u grupicama od po 2-8 komada nanaličju lista u blizini glavnih lisnih nerava. Ženke mogu da polože oko 150 jaja. Nakon 5-7dana pile se zelenkaste gusenice duge do 12 mm. Lutka je takođe zelene boje, dužine oko 5mm i smeštena je u retko opletenom belom kokonu. Prezimljava lutka u vretenastommrežastom kokonu na lišću, drveću, šiblju, kamenju i dr.Gusenice kupusnog moljca prave štetu na listu, pupoljku, cvetu ali i na formiranimglavicama kupusnjača čime smanjuju upotrebnu i tržišnu vrednost biljaka. Nakon piljenja,larve se kreću duž glavnih lisnih nerava, izgrizaju donje slojeve lista ostavljajući gornjiepidermis u vidu prozirne opne - „prozorčića“. Opne se postepeno spajaju, tanka opna otpadatako da na listu ostaju otvori različite veličine i oblika. Oštećenja mogu biti tolika da na listuostanu samo lisni nervi. Gusenice kod karfiola napadaju i glavicu što je čini potpunoneupotrebljivom.Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju štetočine i najviše su ugrožene srednje ikasnostasne sorte jer se taj period poklapa sa razvojem druge, odn. treće generacije kupusnogmoljca.Preventivne mere mogu mnogo doprineti smanjenju populacije oveštetočine.Uništavanje biljnih ostataka, duboko zaoravanje kao i plodored daju dobre rezultate.Navodnjavanje tokom letnjih meseci, postavljanje žutih lepljivih i feromonskih klopkismanjiće brojnost kupusanog moljca.U vreme polaganja jaja, a pre piljenja gusenica može se koristiti insekticid na bazi a.m.hlorantraniliprol (Coragen 20 SC), dok se u vreme razvoja larvi primenjuju insekticidi nabazi aktivnih materija deltametrin (Polux, Scatto), tau – fluvalinat (Marvik), alfa –cipermetrin (Fastac 10 EC), lambda – cihalotrin (Lamdex).Prilikom izbora insekticida neophodno je strogo voditi računa o karenci preparata, kao io maksimalnom broju tretmana na istoj površini.
Slađana Rilak, dipl.inž.zaštite bilja
PSSS Kruševac
Last edit: 20 avg 2021 14:26 by Rilak Slađana.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.335 sekundi
Powered by Kunena Forum