Breskvin smotavac-Slavica Stojkić

Više
24 jul 2017 08:33 #28934 od Stojkić Slavica
BRESKVIN SMOTAVAC-Slavica Stojkić
Cydia molesta je jedan od najznačajnijih štetočina breskve i nektarine. Nekih godina , gubici u prinosima mogu dostići i do 50%. Insekt prezimi u obliku larve u čauri u pukotinama, ispod oštećene kore stabla, u biljnim ostacima na zemljištu (obično su to mesta na kojima se korov utvrdio), u stabljikama korova, otpacima na zemljištu, kutijama i raznim drugim predmetima u blizini, odnosno bilo gde nađe pogodno mesto da se skloni i da prezimi. Larve prelaze u stadijum lutke rano u proleće, a počinju da izlaze otprilike u vreme kada breskva ulazi u fenofazu balončića. Pojavljuju se tokom dva meseca, a najintenzivniji let prve generacije ovog insekta je krajem maja i početkom juna. Ženka polaže jaja na površini lista, peteljci ploda i u kori drveta. Za izleganje jaja potrebno je u proseku 7 dana .Larve prve generacije se “ubušuju” u mlade terminalne letoraste i samo mali broj larvi napada plod. Oštećenja na letorastima postaju vidljiva tek 10 – 14 dana nakon piljenja i veoma su slična oštećenjima izazvanim štetočinom breskvinog crvotočca. Terminalni letorasti se lome i poprimaju “mlitav” izgled (kao zastavica) jer larve u potpunosti pojedu unutrašnjost letorasta. Za čitav ciklus, počev od polaganja jaja pa do pojave odraslih insekata potrebno je oko 6 nedelja, minimalno 24 dana pri toplijim vremenskim uslovima.Druga generacija odraslih jedinki se pojavljuje početkom jula. Oštećenja koja ova generacija ostavlja za sobom vidljiva su na grančicama i plodovima. Simptomi na plodovima uključuju pojavu smolotočine i izlučevina insekta koje ostavljaju defikacijom.Treća generacija se pojavljuje u avgustu, a nastavlja da se izleže pred kraj septembra. Ova poslednja “letnja” generacija pričinjava najveću štetu, jer ulazi u plod upravo u vreme berbe. Većina larvi iz ove generacije se ne razvija u imago već formira kokon-čauru u kome će da prezimi. Leptiri lete uglavnom u večernjim satima. Jedna gusenica može da ošteti tri do sedam letorasta
Suzbijanje breskvinog smotavca: Program prskanja protiv ove štetočine bazira se na praćenju leta insekata, a tretmani su usmereni prvenstveno na larve koje su se tek ispilile iz jaja. Korišćenje feromonskih klopki i uz pomoć modela baziranog na sumi temperatura izraženim u stependanima za određenu minimalnu temperature kao osnovu, može se predvideti kretanje i razvoj insekata dosta precizno odrediti vreme prskanja da bi se postigao maksimalan efekat zaštite. Kontrola uz pomoć feromona da bi se izazvala “konfuzija” medu mužjacima se pokazao kao veoma efikasan. Osnova ovog metoda je da se voćnjak prezasiti feromonom ženke koja na taj način privlači mužjake za parenje. U ambijentu prezasićenom ovim feromonom, mužjaci lete bezuspešno unaokolo dok se ne iznure tako da nisu u stanju da daju svoj doprinos mogućoj šteti. Da bi se dobili izuzetno dobri rezultati, preporučuje se upotreba feromona u kombinaciji sa insekticidima. Let leptira je razvučen i generacije se preklapaju. Vreme suzbijanja mora se odrediti za svako područje posebno, na osnovu praćenja leta leptira. S obzirom da breskvin smotavac ima više generacija godišnje, opasnost od leptira traje cele godine, o čemu se mora voditi računa kod organizovanja zaštite. Obično se prvo tretiranje izvodi sredinom ili krajem maja, a rokovi sledećih prskanja kao i njihov broj zavise od dužine delovanja insekticida koji se koriste i vremena sazrevanja plodova.
PSSS Smederevo Savetodavac Slavica Stojkić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.269 sekundi
Powered by Kunena Forum