Upis u vinogradarski registar i prijava obrane količine grožđa

Više
10 nov 2021 10:02 #47850 od Jocić Dejan
УПИС У ВИНОГРАДАРСКИ РЕГИСТАР И ПРИЈАВА ПРИНОСА 2021. ГОДИНЕ

Министарство Пољопривреде и заштите животне средине упутило је позив виноградарима да се у складу са Законом о вину („Службени гласник РС“,бр.41/9 и 93/12) упишу у Виноградарски регистар.на основу наведеног захтева,сва физичка и правна лица ,односно предузетници који имају у власништву,закупу или другом облику својине 10 и више ари винограда,имају обавезу уписа у Виноградарски регистар.Ова обавеза се такође односи и на све оне виноградаре који имају мање од 10 ари винограда,а своје грожђе стављају у промет.
Правилником о изменама и допуни правилника о садржини и начину вођења виноградарског регистра као и обрасцу захтева за упис у Виноградарски регистар („Службени гласник РС“,бр.9/14 од 30.01.2014. године) сама процедура уписа у Виноградарски регистар је значајно поједностављена.Министарство пољопривреде и заштите животне средине је у складу са наведеним законом поверило послове везане за Виноградарски регистар Стручној организацији за Виноградарски регистар:Центру за виноградарство и винарство које је ове послове организовала у 6 регионалних канцеларија које покривају целу територију Републике Србије и преко којих можете добити сву неопходну помоћ и савете у вези са Вашим уписом у Виноградарски регистар.За виноградаре са местом пребивалишта на територији Поморавског округа надлежна је канцеларија у Крагујевцу са седиштем у улици Саве Ковачевића бр.7 34000 Крагујевац (контакт особа Ранко Репановић, телефон:034/331663, мобилни телефон:060/6010183, електронска адреса:cevvin.ranko@gmail.com).
У циљу испуњења обавеза уписа у Виноградарски регистар неопходно је доставити следећу документацију:
-Попуњен и потписан образац Захтева за упис у Виноградарски регистар (ВВ1 образац),
-фотокопију уговора о закупу,односно коришћењу за виноградарску парцелу на којој се налази виноград,ако виноградар (подносилац захтева) није власник те виноградарске парцеле,односно ако је закупац или корисник,
-фотокопију документа којим се доказује право својине на катастарској парцели на којој се налази виноградарска парцела ,ако право својине није уписано у катастар непокретности (решење о расподели комасационе масе,решење о наслеђиваљу и др.).
У скаду са наведеним,Пољопривредна саветодавна и стручна служба Јагодина се придружује позиву виноградарима са саветом да у што краћем року покрену процедуру уписа у виноградарски регистар,достављањем захтева за упис у виноградарски регистар (попуњен ВВ1 образац) Регионалној канцеларији центра за виноградарство и винарсто у Крагујевцу.За помоћ приликом попуњавања обрасца,као и за све друге потребне информације обратите нам се на телефон:035/8221931 или лично доласком у Пољопривредну саветодавну и стручну службу,улица Капетана Коче 21,Јагодина.
Такође обавеза произвођача грожђа је да до краја Новембра месеца пријави приносе. Приноси се пријављују у 1 образцу где се по сортама пријвљују килограми убраног грожђа, датум бербе и садржај шећера у шири. Такође се уноси податак да ли је грожђе прерашено за сопствене потребе или је прослеђено другом произвођачу чији подаци морају бити унешени у ВВ1 образац.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.630 sekundi
Powered by Kunena Forum