Registrujte svoj vinograd i u 2021.godini(Upis u vinogradarski registar)

Više
06 jan 2021 06:57 - 31 mar 2021 09:58 #44157 od Stefanović Nenad
Registrujte svoj vinograd i u 2021.godini....


Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar za 2021.godinu je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu,ova obaveza se takodje odnosi i na vinograde koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.

Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarijastručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa-pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa-fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u: Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplički, Pirotski,Jablanički,Pčinjski kao i AP Kosovo i Metohija)Kontakt osoba: Zlata Vidanović Adresa: Kolonija El br. 6, 18000 Niš, telefon/fax: 018/4541-128 i 018/4541-023 e-mail: cewin.zlata©gmail.com. Zahtev se podnosi na Obrascu VV1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji su proizvođači dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor.

Svakom proizvođaču grožđa prilikom upisa u Vinogradarski registar dodeljuje se registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem[/right] vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela. Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj. Registarski broj koji je jednom dodeljen proizvođaču grožđa nemože biti dodeljen nekom drugom proizvođaču grožđa u slučaju njegovog brisanja iz registra. Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja delatnosti. Brisanje može biti pokrenuto i po službenoj dužnosti. Ako dođe do promene u registar se upisuju promene u roku od 15 dana od dana nastale promene.
Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnihvinogradskihparcela, u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu svake godine nakon berbe.
Za sve bliže informacije proizvođačima grožđa su na raspolaganju institucije: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, neka od šest najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ kao i Poljoprivredne savetodavne istručne službe Republike Srbije.
Izmene u registru nisu bitno promenile sam način upisa već samo neke članove, 18.marta 2015.godine u Službenom glasniku RS,,broj 27/15 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o tehničkim i kadrovskim uslovima koje treba da ispunjava stručna organizacija za vođenje Vinogradarskog registra, kao i metodama obavljanja poslova vezanih za Vinogradarski registar .
U Pravilniku o tehničkim i kadrovskim uslovima koje treba da ispunjava stručna organizacija za vođenje Vinogradarskog registra, kao i o metodama obavljanja poslova vezanih za Vinogradarski registar („Službeni glasnik RS”, broj 46/10), u članu 2. tač. 1) i 2) menjaju se i glase:
1) vinogradarska parcela jeste poljoprivredna parcela zasađena vinovom lozom koja predstavlja kontinuiranu površinu zemljišta na kojoj se vinograd sa jedinstvenim karakteristikama obrađuje od strane jednog proizvođača grožđa;
2) grafički prikaz vinogradarskih parcela jeste grafički prikaz sa podacima .
O vinogradarskim parcelama, dobijenih nakon merenja, odnosno određivanja površina vinogradarskih parcela jednog proizvođača grožđa primenom geoinformacionog sistema, tehničke opreme i kada je to moguće primenom raspoloživih baza podataka, kao i primenom obrade i transformacije podataka.
Mast.inž.polj.Nenad Stefanović PSSS Leskovac
Last edit: 31 mar 2021 09:58 by Stefanović Nenad. Razlog: Sređivanje texta

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.423 sekundi
Powered by Kunena Forum